L’energia i els residus, Guia del professorat

Taller de reciclatge de paper

Un taller bàsic en què tothom pot participar és el de fabricació de paper reciclat. A partir de diaris i aigua i amb unes ferramentes senzilles es pot obtenir un full de paper que pot ser matèria primera per a classes de pretecnologia o de dibuix.

Fitxa bàsica de l’activitat

Descripció De manera divertida i molt senzilla convertirem paper de diari en pasta de paper que utilitzarem per crear fulls de paper reciclat
Grup ESO
Durada Uns 90 minuts la sessió de fabricació de paper
Materials Paper usat (millor diaris), aigua, batedora, cubell, sedàs
Conceptes tractas Sostenibilitat, matèries primeres, consum/estalvi, gestió de recursos, reutilització, reciclatge, valorització
Procediments
i valors
Estalvi de recursos, foment d’hàbits de reciclatge, presa de decisions, consum responsable, participació, recerca de la sostenibilitat

Informació prèvia

La recollida selectiva implica la recollida en un circuit específic de diferents materials per tal de donar-los un segon ús, revalorant-los. A través de la recollida selectiva i el reciclatge s’estalvien matèries primeres així com energia i aigua, ja que en el procés de fabricació per primera vegada sempre es consumeix molta més energia i aigua.
La recollida selectiva necessita de la construcció de plantes específiques i diferents infraestructures, però alhora redueix el volum de materials que arriben als femers i a les incineradores. Així doncs, també produeix beneficis ambientals indirectes (menys dioxines als femers, menys cendres i menys emissions).
La recollida selectiva també és la que fa la Fundació Deixalles amb el seu camió per al foment de la reutilització de mobles i electrodomèstics.

Una de les millors solucions, per tant, per al problema d’acumulació de residus és reciclar-los. Es podria dir que reciclar és refer o donar-li un nou ús a tot el que és considerat rebutjable o fems. D’aquesta manera es disminueix notablement la quantitat de residus sense contaminar el medi ambient. A més, es consumeixen menys recursos naturals, com el petroli o la fusta.

Beneficis del reciclatge
Estalvi de matèries primeres (fusta, petroli, metalls...)
Estalvi energètic
Estalvi d’aigua
Disminució del volum de residus
Disminució de la contaminació

Preparació i desenvolupament

El primer que necessitam és aconseguir tot el material necessari, en aquest cas el “kit de reciclatge” inclou:
Un poal o cubell gros
Diversos cubells petits
Una palangana alta o similar
Paper de diari
Aigua
Una batedora
Un sedàs
Una tovallola i pedaços

Amb aquest material elaborarem la pasta de paper, a la qual sempre podrem afegir elements decoratius (pètals de flors, fils, puntes de pinturetes, colorants, herbes, trossos de paper de color...) per obtenir papers personalitzats.

- Teniu en compte que és una activitat potencialment bruta i pot ser convenient triar un espai exterior per fer-hi l’activitat, com una porxada o el mateix pati. Convé, això sí, que es tengui prop una font d’aigua. Per facilitar l’eliminació d’excés d’aigua del paper al final del procés també és recomanable tenir una superfície plana

- El més interessant és que la matèria primera (el paper) el duguin els alumnes el dia anterior de ca seua. Pot ser qualsevol tipus de paper no setinat (tovallons, paper de cuina (no tacat d’oli), fulls DINA4...) però és molt més recomanable fer servir paper de diari, que és més fàcil de desfer i diluir a l’hora de fer la pasta.

- Una vegada que tenim les ferramentes i la matèria primera podem iniciar el procés de reciclatge. El primer que s’ha de fer és preparar el paper. Una quantitat adient és utilitzar tres fulls sencers de diari per persona. Es tracta de fer bocins petits: trossos de la grandària d’una moneda d’un euro o un segell de correus és més que suficient.

- Aquest paper ja preparat, l’hem de mesclar amb aigua al cubell. S’han d'incorporar dues parts d’aigua per part de paper. La barreja d’aigua i paper es pot fer el dia anterior, encara que no és necessari. No us quedeu curts d’aigua, com més aigua hi poseu més fàcil serà fer la pasta.

- Abans de fer servir la batedora, els alumnes poden amb les mans realitzar una primera feina per desfer al màxim el paper. Això permetrà que la batedora treballi amb menys resistència i facilita molt el resultat. Ho poden fer en petits grups, cadascun amb un cubell, i posteriorment unificar la pasta.

- Una vegada remullat i desfet el paper hem de convertir-lo en pasta de paper. Ho farem amb la batedora. Hem de procurar aconseguir la barreja més homogènia possible. El resultat ha de ser una pasta fina.

Aquesta operació és potencialment perillosa pel fet d’utilitzar un aparell elèctric i per tant la realitzarà sempre el professor/la professora. A més, depenent de l’alçada del cubell pot embrutar-se molt. Una solució senzilla és emprar una tovallola o una camiseta vella com a tapa mentre es fa funcionar la batedora.

És important tenir en compte que el paper exerceix una resistència important i és necessària una batedora potent. Si en feim servir una de menys de 600 W és molt probable que s’espanyi durant l’operació. Per aquest mateix motiu és convenient afegir-hi aigua si la massa espesseix.

- Ara ja tenim la pasta de paper. Hem de passar-la ara a la palangana i aprofitam per eliminar-hi l’excés d’aigua. Podem fer-ho fent servir un colador de verdures o similar.

- En una altra palangana o un cubell alt hem de barrejar aigua freda i una mica de pasta de paper i remenar-ho fins diluir la pasta. La proporció de pasta i aigua ens determinarà la qualitat del paper i el gruix del full resultant. El resultat ha de ser molt líquid.

A continuació hem d'introduir el sedàs a l’interior de la palangana i capturar part de la pasta de paper. Les mesures del sedàs han de ser per tant inferiors a la de la palangana. El més senzill és fabricar-se un sedàs aprofitant un marc de fusta i tela mosquitera. Hem de deixar que regalimi bé l’excés d’aigua a l’interior de la palangana.

- El material retingut al sedàs una vegada sec es convertirà en el nostre full de paper reciclat. El que hem de fer és dipositar-lo sobre una superfície on assecar-lo. Aquesta superfície ha de tenir material assecant. El més adient és dipositar-lo damunt fulls de diari que absorbiran part de l’aigua sobrant. Fins i tot podem passar una esponja per la part inferior per recollir part d’aquesta aigua.

Un altre material que pot servir com a superfície assecant és un tros de tela. Aquesta solució és més ecològica que fer servir el paper com a superficie absorbent i sobre aquesta tela posarem els fulls de paper reciclat.

- Una vegada eliminat al màxim l’excés d’aigua retiram el sedàs i anam repetint l’operació tantes vegades com vulguem. Aquesta operació la poden realitzar fàcilment els alumnes i responsabilitzar-se del seu full de paper.

- Si s’utilitza paper com a base assecant, us recomanam utilitzar diversos fulls de diari. Si l’excés d’aigua supera molt la capacitat del paper el nostre full de paper reciclat tendrà un aspecte pitjor. A més, hem de transportar el nostre full al lloc d’assecament definitiu i si tenim només un full és molt probable que es rompi. Per a aquest darrer punt potser el més adient és utilitzar tela.

- Els alumnes poden ara personalitzar el seu full. Per exemple afegint-hi pètals de flors, fils de colors, colorants, burballes de plastidecors i qualsevol cosa que els passi per la imaginació. La primera vegada que faceu el taller pot ser convenient només fer el paper i no realitzar cap tipus de personalització-decoració per facilitar el desenvolupament de l’activitat.

Ara només queda transportar el full al lloc d’assecament definitiu i esperar fins al dia següent per comprovar-he el resultat.