Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Perfil del Contractant

Benvingut al Perfil del Contractant

De conformitat amb el que disposa l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, l'òrgan de contractació té l'obligació de difondre a través d'Internet el seu Perfil de Contractant, amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a l'activitat contractual de l'òrgan de contractació, sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat en els casos exigits per la Llei de Contractes del Sector Públic.


En termini de recepció d'ofertes
Objecte D. fi recepció ofertes
2018/00011813S, Subministrament de gas propà (GLP) a domicili, para diferentes centros del CIE.  20/12/2018
2018/00009941N, Suministro de agua potable, mediante camiones cisterna, para el campamento de sa Cala Jondal  11/12/2018
Darreres actualitzacions
Objecte Import Estat
 Expt. 2018/13883S Consulta preliminar de mercat      Anunci 
 Expt. 000015/2015-CNT. Servei de recollida i tractament de residus sanitaris "Grup II" i "Grup III" a l'Hospital Residència Assistida de Cas Serres Residencia Asistida de Cas Serres.   58.327,20 euros (IVA exclòs)   Formalització 
 Exp. 000018/2015-CNT, Servei d'atenció podològica a l'Hospital Residència Assistida cas Serres i la Llar Eivissa   600 euros/any cànon   Formalització 
 Expt. 000016/2015-CNT. Obres d'artèria d'aigua dessalada dipòsit Ibiza Nueva.   120.922,38 euros (IVA exclòs)   Formalització 
 Expt. 000017/2015-CNT. Obres d'artèria d'aigua dessalada dipòsit Can Benet des Puig   71.450,00 euros (IVA exclòs)   Formalització 

més...

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es