Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Perfil del Contractant

Benvingut al Perfil del Contractant

De conformitat amb el que disposa l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, l'òrgan de contractació té l'obligació de difondre a través d'Internet el seu Perfil de Contractant, amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a l'activitat contractual de l'òrgan de contractació, sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat en els casos exigits per la Llei de Contractes del Sector Públic.


En termini de recepció d'ofertes

No s'han trobat dades.

Darreres actualitzacions
Objecte Import Estat Organisme
 Expt. 000004/2016-CNT. Obres de conversió de magatzem d'elements no combustibles de planta baixa del Consell a área d'oficines d'atenció al públic.    374.447,00 € (IVA exclòs)   Formalització   Consell d'Eivissa 
 Expt. 000015/2015-CNT. Servei de recollida i tractament de residus sanitaris "Grup II" i "Grup III" a l'Hospital Residència Assistida de Cas Serres Residencia Asistida de Cas Serres.   58.327,20 euros (IVA exclòs)   Formalització   Consell d'Eivissa 
 Expt. 000017/2015-CNT. Obres d'artèria d'aigua dessalada dipòsit Can Benet des Puig   71.450,00 euros (IVA exclòs)   Formalització    
 Expt. 000013/2015-CNT. Servei de vigilància i protecció de la seu del Consell Insular d'Eivissa, el poliesportiu Insular sa Blanca Dona i pisicines des Raspallar, el centre de menors de sa Coma i el complexe socio-sanitari de cas Serres   

Import sense IVA: 429.448,74 €

IVA: 90.184,24 €

Import total: 519.632,98 €

 
 Formalització   Consell d'Eivissa 
 Expt. 000027/2015-CNT. Subministrament gasoil A i C a domicili, per a diferents edificis del Consell Insular d'Eivissa   

Import sense IVA: 269.361,95 €

IVA: 56.566,01 €

Import amb IVA: 325.927,96 €

 
 Formalització   Consell d'Eivissa 

més...

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es