Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Perfil del Contractant

Benvingut al Perfil del Contractant

De conformitat amb el que disposa l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, l'òrgan de contractació té l'obligació de difondre a través d'Internet el seu Perfil de Contractant, amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a l'activitat contractual de l'òrgan de contractació, sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat en els casos exigits per la Llei de Contractes del Sector Públic.

   

Objecte Estat D. fi recepció ofertes
ASAC COMUNICACIONES SL  Adjudicació    
GREGORIO GUERRERO,S.L.  Formalització    
REDACCIÓ DISSENY 2D I REDACCIO MALLA VOLUMÈTRICA 3D CIRCUIT MOTOCROS  Formalització    
Excavaciones Cotxu, SL  Formalització    
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS EIVIALGA  Formalització    
ESTER RIBAS LIERN  Formalització    
MARIA ISABEL MARTOS PARRA  Formalització    
Masquebasicos, SL  Formalització    
CARPINTERÍA PAZOS GONZÁLEZ, SL  Formalització    
DOMINGO DOOR, S.L.  Formalització    
JUAN ESTRET SL  Formalització    
PROYECTOS INDALO SL  Formalització    
© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es