Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Perfil del Contractant

Benvingut al Perfil del Contractant

De conformitat amb el que disposa l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, l'òrgan de contractació té l'obligació de difondre a través d'Internet el seu Perfil de Contractant, amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a l'activitat contractual de l'òrgan de contractació, sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat en els casos exigits per la Llei de Contractes del Sector Públic.

Objecte Estat D. fi recepció ofertes
GREGORIO GUERRERO,S.L.  Formalització    
Expt. 000015/2015-CNT. Servei de recollida i tractament de residus sanitaris "Grup II" i "Grup III" a l'Hospital Residència Assistida de Cas Serres Residencia Asistida de Cas Serres.  Formalització    
JUAN ESTRET SL  Formalització    
Expt. 000035/2015-CNT. Obres de millora de las linies interiors de distribució elèctrica de sa Coma, a la Ctra. Eivissa-Sant Anoni, km. 4,5  Formalització    
Expt. 000017/2015-CNT. Obres d'artèria d'aigua dessalada dipòsit Can Benet des Puig  Formalització    
Expt. 000029/2017-CNT. Obres de substitució de l'equip del tractament de l'aire al complex esportiu es Raspallar  Formalització    
Expt. 000017/2016-CNT. Obres de d'ampliació del recinte firal d'Eivissa.  Formalització    
Expt. 000006/2017-CNT. Obres de millora de la fluïdesa i seguretat de la carretera C-733 del PK 1+500 al PK 5+500 i variant del nucli urbà de Jesús.  Formalització    
Exp. núm. 000011/2017-CNT, Obres de millora del paviment i adequació de l'equipament vial de la carretera PM-810, entre el pk 13+560 i el pk 19+320  Formalització    
Expt. 000025/2015-CNT. Obres de millora de la senyalització vertical de la carretera E-20  Formalització    
Exp. 000014/2017-CNT, Obres d'instal·lació planta fotovoltaica sobre coberta connectada a la xarxa "Serveis Socials a Cas Serres  Formalització    
Expt. 000028/2017-CNT. Obres de reforma de l'edifici principal (seu social) i adequació d'infraestructures existents en l'Hipòdrom de Sant Rafel  Formalització    
Exp. 000020/2017-CNT, Obres d'instal·lació elèctrica del nou centre de maniobra i mesura de mitjana tensió per al complex de Sa Coma  Formalització    
Exp. 000031/2015-CNT, Gestió de servei públic d'acollida residencial i atenció socioeducativa de persones menors d'edat en situació de desprotecció depenents del CIE  Formalització    
Exp. 000001/2017-CNT, Residència i centre d'estades diürnes per a persones amb discapacitat  Formalització    
Expt. 000022/2015-CNT. Gestió del servei d'acolliment residencial i atenció socieducatiu de menors i necesitats educatives especials. "Dulce Nombre de María"  Formalització    
Expt. 000030/2015-CNT. Gestió del servei públic, modalitat concert, d'acolliment residencial i atenció socioeducativa de menors amb necessitats educatives especials en situació de desprotecció dependents del Consell Insular d'Eivissa.  Formalització    
Exp. 000017/2017-CNT, servei d'acollida residencial i atenció socioeducativa de menors amb necessitats educatives especials  Formalització    
Exp. núm. 000009/2017-CNT, Servei de residència i centre d'estades diürnes per a persones amb discapacitat greument afectades amb problemes de conducta  Formalització    
Exp. 2018/00014364J, Explotació del servei públic de l'Estació de Transferència  Formalització    
DOMINGO DOOR, S.L.  Formalització    
Expt. 000008/2016-CNT. Subministrament de productes químics, peces i recanvis per a les piscines del complex esportiu Raspallar - sa Blancadona del Consell d'Eivissa  Formalització    
Exp 000028/2015-CNT Subministrament de dos trituradores de restes de poda per complimentar el servei de la xarxa de deixalleries  Formalització    
Expt. 000037/2016-CNT. Subministrament i muntatge de mobiliari per a la nova oficina d'atenció al ciutadà (OAC) del Consell Insular d'Eivissa  Formalització    
Exp. 000009/2016-CNT, Subministrament d'un vehicle utilitari elèctric i un vehicle comercial elèctric, per al CIE  Formalització    
Expt. 000027/2016-CNT. subministrament, instal·lació i manteniment de càmeres de vigilància sistema CCT i sistemes d'alarma per a la seu del Consell d'Eivissa i recinte de sa coma.  Formalització    
Expt. 000031/2016-CNT. Subministrament d'un vehicle tipus autoescala per al servei d'extincio d'incendis i salvament per al Consell Insular d'Eivissa  Formalització    
Expt. 000001/2016-CNT. Subministrament de productes varis per als diferents centres del Consell Insular d'Eivissa  Formalització    
Exp.000010/2017-CNT, Subministrament per a l'adquisició d'un vehicle tipus autobomba nodrissa pesada (BNP) per al SEIS  Formalització    
Exp. 000003/2017-CNT, Subministrament d'energia elèctrica d'alta i baixa tensió per als edificis i instal·lacions del Consell Insular d'Eivissa  Formalització    
Expt. 000034/2017-CNT. Subministrament i muntatge de mobiliari per a la sala multiusos del Recinte Firal.  Formalització    
Expt. 000027/2015-CNT. Subministrament gasoil A i C a domicili, per a diferents edificis del Consell Insular d'Eivissa  Formalització    
Expt. 000026/2015-CNT. Subministrament de senyals verticals i abalisament 2015  Formalització    
Expt. 000002/2017-CNT. Subministrament de senyalització vertical i abalisament de la xarxa viària del Consell Insular d'Eivissa (2017)  Formalització    
Expt. 000023/2016-CNT. Subministrament de graderia telescòpica per al poliesportiu de sa Blanca Dona  Formalització    
Expt. 000030/2017-CNT. Subministrament d'un minibús adaptat, per al departament de Sanitat i Benestar Social, Igualtat i Relacions amb Entitats i Associacions del Consell Insular d'Eivissa.  Formalització    
2018/00009941N, Suministro de agua potable, mediante camiones cisterna, para el campamento de sa Cala Jondal  Formalització    
Exp. 000031/2017-CNT, Subministrament de carburant per als vehicles del Consell Insular d'Eivissa  Formalització    
2018/00007169T, Suministro de Biomassa a domicilio para el edificio de las piscinas "Es Raspallar", propiedad del CIE  Formalització    
2018/0014962J. Suministrament de dos furgons mixtes de 9 places, per al Consell Insular d'Eivissa  Formalització    
2018/00005909M, Submiistrament d'aigua embotellada mitjançant fonts refrigerades, got d'un sol us i garrafes de 20 litres de capacitat, per a diferents edificis del Consell Insular d'Eivissa.  Formalització    
2018/00005854L, Subministrament de dos vehicles utilitaris elèctrics, un vehicle comercial elèctric i dos furgons mixtos de 9 places, per al Consell Insular d'Eivissa.  Formalització    
Expt. 2017/000094. Servei de mediació de riscos i assegurances de Contractació de la FEMP.  Formalització    
REDACCIÓ DISSENY 2D I REDACCIO MALLA VOLUMÈTRICA 3D CIRCUIT MOTOCROS  Formalització    
PROYECTOS INDALO SL  Formalització    
Expt. 000023/2017-CNT. Servei de publicitat institucional a través d'un mitjà radiofònic a l'àmbit territorial de l'Illa d'Eivissa.  Formalització    
Expt. 000002/2016-CNT. Servei per a la realització de vuit campaments per a nens i nenas d'entre 7 i 17 anys durant l'estiu 2016 al Campament de Cala des Jondal.  Formalització    
Expt. 000033/2016-CNT. Servei de redacció de projectes d'obres i instal·lacions, direcció d'obra dels projectes d'instal·lacions d'un edifici de vivendes propietat del Consell Insular d'Eivissa  Formalització    
Exp. 000018/2015-CNT, Servei d'atenció podològica a l'Hospital Residència Assistida cas Serres i la Llar Eivissa  Formalització    
Expt. 000016/2016-CNT. Servei del manteniment i actulització del programari de gestió de l'Hospital Residència Assistida de Cas Serres  Formalització    
Exp. núm. 000021/2017-CNT, Servei de publicitat institucional a través d'un mitjà televisiu en l'àmbit territorial de l'illa d'Eivissa  Formalització    
Exp. 000022/2017-CNT, Servei de publicitat institucional a través d'un mitjà de premsa en l'àmbit territorial de l'illa d'Eivissa  Formalització    
Exp. 000025/2017-CNT, Servei de publicitat institucional a través d'un mitjà de premsa en l'àmbit territorial de l'illa d'Eivissa  Formalització    
Exp. 000037/2017-CNT, Servei de publicitat institucional a través d'un mitjà radiofònic a l'àmbit territorial de l'illa d'Eivissa  Formalització    
Exp. 000036/2017-CNT, Servei de publicitat institucional a través d'un mitjà radiofònic a l'àmbito territorial de l'illa d'Eivissa  Formalització    
Exp. 2018/00002271R Servei d'acollida residencial i atenció socioeducativa de menors amb necessitats educatives especials, en situació de desprotecció depenents del CIE  Formalització    
Expt. 000013/2015-CNT. Servei de vigilància i protecció de la seu del Consell Insular d'Eivissa, el poliesportiu Insular sa Blanca Dona i pisicines des Raspallar, el centre de menors de sa Coma i el complexe socio-sanitari de cas Serres  Formalització    
Expt. 000029/2015-CNT. Servei de neteja de la seu del Consell Insular d'Eivissa  Formalització    
Exp. 000003/2016-CNT, Servei per a la realització dels transports en autocar dels escolars participants en els programes de Diverestiu i Educació Vial  Formalització    
Expt. 000030/2016-CNT. Servei de manteniment i hostalatge dels servidors web del Consell Insular d'Eivissa  Formalització    
Expt. 000032/2015-CNT. Servei centralitzat d'atenció telefònica per a la gestió de les cites de la ITV del Consell Insular d'Eivissa  Formalització    
Expt. 000014/2016-CNT. Servei consistent en la realització dels events pierotècnics de les Festes de la Terra 2016  Formalització    
Exp. 000025/2016-CNT, Servei per a l'elaboració del diagnòstic per a la revisió del Pla Territorial Insular d'Eivissa  Formalització    
Expt. 000036/2016-CNT. Servei per a la prestació de l'activitat del bar/cafeteria a les piscines del complex esportiu Es Raspallar - Sa Blanca Dona  Formalització    
Expt. 000039/2016-CNT. Servicio de diagnosis de las potenciales afecciones de la frecuentación marina por el turismo náutico y propuesta de ordenación del litoral de Eivissa.  Formalització    
Expt. 000040/2016-CNT, Servei de manteniment i neteja dels margens i zones enjardinades de la xarxa viària del Consell d'Eivissa (2016-2020). - PROCEDIMENT SUSPÈS per resolució d'adopció de mesura provisional TACRC  Formalització    
Exp. 000005/2017-CNT, Servei per a la programació i execució de nou campaments d'estiu per a nens i nenes entre 7 i 17 anys, en el Campament de Cala Jondal, estiu 2017  Formalització    
Expt. 000007/2017-CNT. Servei de la direcció de les obres de millora de la fluïdesa i seguretat de la carretera C-733 del PK 1+500 al PK 5+500 i variant del nucli urbà de Jesús  Formalització    
Expt. 000008/2017-CNT. Servei consistent en la realizatció dels events pirotècnics de les Festes de la Terra 2017  Formalització    
Exp.000024/2017-CNT, Prestació del servei de perruqueria a l'Hospital Residència cas Serres i la Llar Eivissa del Consell Insular d'Eivissa  Formalització    
Exp. 000019/2017-CNT, Servei d'impressió de fullets del Departament de Turisme en l'exercici de les finalitats en matèria de promoció i formació turística del Consell Insular d'Eivissa  Formalització    
Expt. 000035/2017-CNT. Servei de la neteja de la seu del Consell Insular d'Eivissa  Formalització    
Expt. 000024/2016-CNT. Prestació per a l'activitat Bar / Cafeteria / Menjador a la Llar d'Eivissa del Consell Insular d'Eivissa  Formalització    
Expt. 000028/2016-CNT. Servei de neteja de determinats centres i dependències del departament de Sanitat i Benestar Social del Consell Insular d'Eivissa  Formalització    
Expt. 000032/2016-CNT. Servei de vigilància i protecció de l'edfici polivant de Cas Serres.  Formalització    
Expt. 000036/2015-CNT. Servei de prevenció i control de legionel·losi  Formalització    
Expt. 000037/2015-CNT. Servei de transport adaptat per a persones amb discapacitat, malalts mentals d'Alzheimer i altres demències, per als usuaris del centre de dia i centres ocupacionals del Consell Insular d'Eivissa.  Formalització    
Expt. 000012/2016-CNT. Servei per a la redacció del "Pla de Gestió d'Aforaments de la xarxa viària del Consell Insular d'Eivissa. Anys 2015-2018  Formalització    
Expt. 000007/2016-CNT. Servei de vigilància i protecció del recinte de Sa Coma  Formalització    
Expt. 000022/2016-CNT. Servei consistent en una acció formativa amb la denominació de "Curs sobre flashover i ventilació"  Formalització    
Expt. 000039/2017-CNT. servei per al control biològic del moscard en determinades zones de l'Illa d'Eivissa.  Formalització    
Expt. 000033/2017-CNT. Servei de neteja dels diferents centres del Consell Insular d'Eivissa  Formalització    
Expt. 2018/00006151V. Servei per a la realització dels esdeveniments pirotècnics de "Festes de la Terra 2018"  Formalització    
2018/00006107L Servei de vigilància i protecció nocturna del Campament de sa Cala des Jondal, durant els estius de 2018 i 2019  Formalització    
Exp. 2018/00007330T, Servei de manteniment i revisió d'ascensors de l'edfici de la seu del CIE  Formalització    
2018/00005546X Servei per a l'atenció a alarmes per intrusió i videovigilancia a diversos centres del Consell Insular d'Eivissa  Formalització    
Exp. 2018/00007579L Servei de prevenció alié en l'especialitat de vigilància de la salut per als treballadors del Consell Insular d'Eivissa  Formalització    
Exp. 2018/00005301H, SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REVISIÓ I EL MANTENIMENT DEL SISTEMA DE SGURETAT I EXTINCIÓ D'INCENDIS DE LA SEU DEL CIE  Formalització    
2018/00008476L, Servicio para la organización y ejecución de la carrera ciclista de s'indiot del 2018  Formalització    
Exp. 2018/00006301Y, SERVEI DE PÒLISSES D'ASSEGURANCES DEL CONSELL INSULAR D'EIVISSA  Formalització    
2018/00007295B. Servei de manteniment i conducció del sistema de generació de calor per mitjà Biomassa de l'edifici de piscines es Raspallar.  Formalització    
Servei de recollida i tractament de residus sanitaris grup II i grup III, a l'Hospital Residencia Asistida de Cas Serres  Formalització    
Expt. 000003/2018-CNT. Servei per a la programació i execució de vuit campaments d'estiu per a nens i nenas d'entre 7 i 17 anys, durant l'estiu de 2018 al campament de Cala des Jondal  Formalització    
Exp. 000003/2018-CNt, Servei per a la programació i execució de 8 campaments d'estiu per a nens i nenes d'entre 7 i 17 anys durant l'estiu 2018 al Campament de Sala des Jondal  Formalització    
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS EIVIALGA  Formalització    
ESTER RIBAS LIERN  Formalització    
MARIA ISABEL MARTOS PARRA  Formalització    
Masquebasicos, SL  Formalització    
CARPINTERÍA PAZOS GONZÁLEZ, SL  Formalització    
Excavaciones Cotxu, SL  Formalització    
© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es