Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Perfil del Contractant

Benvingut al Perfil del Contractant

De conformitat amb el que disposa l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, l'òrgan de contractació té l'obligació de difondre a través d'Internet el seu Perfil de Contractant, amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a l'activitat contractual de l'òrgan de contractació, sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat en els casos exigits per la Llei de Contractes del Sector Públic.

Objecte Estat D. fi recepció ofertes
2019/00001827N  Contractació en licitació   24/04/2019 
2019/00001670QServei d'assistència técnica per a la redacció dels projectes de construcción d'una xarxa de vies ciclistes a les carreteres EI-300, EI-200 i EI-600  Contractació en licitació   10/04/2019 
Expt. 2018/00013893W. Obres del projecte de reforma de vestuaris i planta soterrani del poliesportiu "Sa Blanca Dona", propietat del Consell Insular d'Eivissa.  Contractació en licitació   01/04/2019 
Expt. 000003/2017-CNT. Subministrament d'energia elèctrica d'alta i baixa tensió per als edificis i instal·lacions del Consell Insular d'Eivissa  Contractació en licitació   02/05/2017 
2018/00006176L. Subministrament d'aigua potable, mitjançant camions cisternes, per al Campament de Cala Jondal.  Contractació en licitació   03/08/2018 
2019/00000775F Subministrament de productes químics per a les piscines del complex esportiu es Raspallar-sa Blancadona del CIE  Contractació en licitació   28/03/2019 
2019/00000509V Subministrament de desplegament de fibra òptica  Contractació en licitació   28/03/2019 
Exp. 2018/00007169T  Contractació en licitació   13/09/2018 
Expt. 000010/2016-CNT. Servei per a la prestació de l'activitat del bar/cafeteria a les piscines del complex esportiu Es Raspallar - Sa Blanca Dona  Contractació en licitació   30/05/2016 
Expt. 000021/2016-CNT. Prestació de l'activitat Bar / Cafeteria en la planta baixa de l'edifici de la seu del Cosell Insular d'Eivissa  Contractació en licitació   07/10/2016 
Exp. 2018/00006146N, Servei de prevenció de drogues, HIV-SIDA i altres conductes de risc del Consell Insular d'Eivissa  Contractació en licitació   21/01/2019 
Exp. 2018/00012626T Servei de consergeria i conservació del Centre d'exàmens de conduir  Contractació en licitació   25/02/2019 
2019 / 00001907T. Servei de redacció de l'actualització del projecte constructiu de la 1a Fase de l'Adequació dela Travessia EI-10 (entre enllaços de "Figueretes" i "Can Misses")  Contractació en licitació   08/04/2019 
Exp. 000004/2017-CNT, Prestació de l'activitat de cafeteria a la planta baixa de l'edifici de la Seu del Consell Insular d'Eivissa  Contractació en licitació   02/05/2017 
2019/00001415Z Obres del projecte de substitució i millora dels sistemes de contenció de vehicles de la carretera PMV-803.1  Contractació en licitació   08/04/2019 
2019/00002221S, Obres d'adequació d'un magatzem de llibres a la planta soterrani de l'edifici polivalent de Cas Serres  Contractació en licitació   29/03/2019 
© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es