Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Perfil del Contractant

Benvingut al Perfil del Contractant

De conformitat amb el que disposa l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, l'òrgan de contractació té l'obligació de difondre a través d'Internet el seu Perfil de Contractant, amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a l'activitat contractual de l'òrgan de contractació, sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat en els casos exigits per la Llei de Contractes del Sector Públic.

Objecte Estat D. fi recepció ofertes
Exp. 2018/00012168W, Obres del projecte bàsic i executiu per adequar un magatzem de llibres a la planta soterrani de l'edifici polivalent de Cas Serres  Anul·lada/Deserta    
Exp.2018/00006181R, Subministrament de productes químics per a les piscines del Complex Esportiu es Raspallar-sa Blancadona del CIE  Anul·lada/Deserta    
2018/00012165E. Subministrament de dos furgons mixtes de 9 places, per al CIE  Anul·lada/Deserta    
Expt. 000038/2015-CNT. Subministrament de Biomassa (Estella Forestal) a domicili, per a l'edifici de les piscines "Es Raspallar"  Anul·lada/Deserta    
© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es