Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Perfil del Contractant

Benvingut al Perfil del Contractant

De conformitat amb el que disposa l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, l'òrgan de contractació té l'obligació de difondre a través d'Internet el seu Perfil de Contractant, amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a l'activitat contractual de l'òrgan de contractació, sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat en els casos exigits per la Llei de Contractes del Sector Públic.

Objecte Estat D. fi recepció ofertes
Expt. 000003/2017-CNT. Subministrament d'energia elèctrica d'alta i baixa tensió per als edificis i instal·lacions del Consell Insular d'Eivissa  Contractació en licitació   02/05/2017 
2018/00006176L. Subministrament d'aigua potable, mitjançant camions cisternes, per al Campament de Cala Jondal.  Contractació en licitació   03/08/2018 
2018/00012165E. Subministrament de dos furgons mixtes de 9 places, per al CIE  Contractació en licitació   26/11/2018 
Exp. 2018/00007169T  Contractació en licitació   13/09/2018 
Expt. 000010/2016-CNT. Servei per a la prestació de l'activitat del bar/cafeteria a les piscines del complex esportiu Es Raspallar - Sa Blanca Dona  Contractació en licitació   30/05/2016 
Exp. 000004/2017-CNT, Prestació de l'activitat de cafeteria a la planta baixa de l'edifici de la Seu del Consell Insular d'Eivissa  Contractació en licitació   02/05/2017 
Exp. 2018/00007330T, Servei de manteniment i revisió d'ascensors de l'edfici de la seu del CIE  Contractació en licitació   10/10/2018 
Exp. 2018/00007579L Servei de prevenció alié en l'especialitat de vigilància de la salut per als treballadors del Consell Insular d'Eivissa  Contractació en licitació   08/10/2018 
2018/00008476L, Servicio para la organización y ejecución de la carrera ciclista de s'indiot del 2018  Contractació en licitació   15/11/2018 
Exp. 2018/00006301Y, SERVEI DE PÒLISSES D'ASSEGURANCES DEL CONSELL INSULAR D'EIVISSA  Contractació en licitació   08/10/2018 
Expt. 000021/2016-CNT. Prestació de l'activitat Bar / Cafeteria en la planta baixa de l'edifici de la seu del Cosell Insular d'Eivissa  Contractació en licitació   07/10/2016 
© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es