Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Perfil del Contractant

Benvingut al Perfil del Contractant

De conformitat amb el que disposa l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, l'òrgan de contractació té l'obligació de difondre a través d'Internet el seu Perfil de Contractant, amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a l'activitat contractual de l'òrgan de contractació, sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat en els casos exigits per la Llei de Contractes del Sector Públic.

Objecte Estat D. fi recepció ofertes Organisme
Expt. 000006/2017-CNT. Obres de millora de la fluïdesa i seguretat de la carretera C-733 del PK 1+500 al PK 5+500 i variant del nucli urbà de Jesús.  Contractació en licitació   12/06/2017   Consell d'Eivissa 
Exp. núm. 000011/2017-CNT, Obres de millora del paviment i adequació de l'equipament vial de la carretera PM-810, entre el pk 13+560 i el pk 19+320  Contractació en licitació   24/07/2017    
Exp. 000020/2017-CNT, Obres d'instal·lació elèctrica del nou centre de maniobra i mesura de mitjana tensió per al complex de Sa Coma  Contractació en licitació   29/08/2017    
Expt. 000003/2017-CNT. Subministrament d'energia elèctrica d'alta i baixa tensió per als edificis i instal·lacions del Consell Insular d'Eivissa  Contractació en licitació   02/05/2017    
Exp.000010/2017-CNT, Subministrament per a l'adquisició d'un vehicle tipus autobomba nodrissa pesada (BNP) per al SEIS  Contractació en licitació   10/07/2017    
Expt. 000002/2017-CNT. Subministrament de senyalització vertical i abalisament de la xarxa viària del Consell Insular d'Eivissa (2017)  Contractació en licitació   03/07/2017   Consell d'Eivissa 
Exp. 000004/2017-CNT, Prestació de l'activitat de cafeteria a la planta baixa de l'edifici de la Seu del Consell Insular d'Eivissa  Contractació en licitació   02/05/2017    
Expt. 000010/2016-CNT. Servei per a la prestació de l'activitat del bar/cafeteria a les piscines del complex esportiu Es Raspallar - Sa Blanca Dona  Contractació en licitació   30/05/2016   Consell d'Eivissa 
Expt. 000021/2016-CNT. Prestació de l'activitat Bar / Cafeteria en la planta baixa de l'edifici de la seu del Cosell Insular d'Eivissa  Contractació en licitació   07/10/2016   Consell d'Eivissa 
Expt. 000040/2016-CNT, Servei de manteniment i neteja dels margens i zones enjardinades de la xarxa viària del Consell d'Eivissa (2016-2020). - PROCEDIMENT SUSPÈS per resolució d'adopció de mesura provisional TACRC  Contractació en licitació   13/03/2017    
Expt. 000007/2017-CNT. Servei de la direcció de les obres de millora de la fluïdesa i seguretat de la carretera C-733 del PK 1+500 al PK 5+500 i variant del nucli urbà de Jesús  Contractació en licitació   12/06/2017   Consell d'Eivissa 
Exp.000024/2017-CNT, Prestació del servei de perruqueria a l'Hospital Residència cas Serres i la Llar Eivissa del Consell Insular d'Eivissa  Contractació en licitació   18/09/2017    
Expt. 000038/2015-CNT. Suministrament de Biomassa (Estella Forestal) a domicili, per a l'edifici de les piscines "Es Raspallar"  Contractació en licitació   09/03/2016   Consell d'Eivissa 
© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es