Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Perfil del Contractant

Benvingut al Perfil del Contractant

De conformitat amb el que disposa l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, l'òrgan de contractació té l'obligació de difondre a través d'Internet el seu Perfil de Contractant, amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a l'activitat contractual de l'òrgan de contractació, sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat en els casos exigits per la Llei de Contractes del Sector Públic.

Objecte Estat D. fi recepció ofertes
Expt. 000006/2017-CNT. Obres de millora de la fluïdesa i seguretat de la carretera C-733 del PK 1+500 al PK 5+500 i variant del nucli urbà de Jesús.  Contractació en licitació   12/06/2017 
Exp. 000004/2017-CNT, Prestació de l'activitat de cafeteria a la planta baixa de l'edifici de la Seu del Consell Insular d'Eivissa  Contractació en licitació   02/05/2017 
Exp. 000015/2017-CNT, Obres d'instal·lació planta fotovoltaica sobre coberta connectada a la xarxa "Seu del Consell II"  Contractació en licitació   30/10/2017 
Exp. 000014/2017-CNT, Obres d'instal·lació planta fotovoltaica sobre coberta connectada a la xarxa "Serveis Socials a Cas Serres  Contractació en licitació   30/10/2017 
Expt. 000028/2017-CNT. Obres de reforma de l'edifici principal (seu social) i adequació d'infraestructures existents en l'Hipòdrom de Sant Rafel  Contractació en licitació   02/01/2018 
Expt. 000003/2017-CNT. Subministrament d'energia elèctrica d'alta i baixa tensió per als edificis i instal·lacions del Consell Insular d'Eivissa  Contractació en licitació   02/05/2017 
Exp. 000031/2017-CNT, Subministrament de carburant per als vehicles del Consell Insular d'Eivissa  Contractació en licitació   06/11/2017 
Expt. 000034/2017-CNT. Subministrament i muntatge de mobiliari per a la sala multiusos del Recinte Firal.  Contractació en licitació   27/11/2017 
Expt. 000030/2017-CNT. Subministrament d'un minibús adaptat, per al departament de Sanitat i Benestar Social, Igualtat i Relacions amb Entitats i Associacions del Consell Insular d'Eivissa.  Contractació en licitació   11/12/2017 
Expt. 000010/2016-CNT. Servei per a la prestació de l'activitat del bar/cafeteria a les piscines del complex esportiu Es Raspallar - Sa Blanca Dona  Contractació en licitació   30/05/2016 
Expt. 000021/2016-CNT. Prestació de l'activitat Bar / Cafeteria en la planta baixa de l'edifici de la seu del Cosell Insular d'Eivissa  Contractació en licitació   07/10/2016 
Expt. 000040/2016-CNT, Servei de manteniment i neteja dels margens i zones enjardinades de la xarxa viària del Consell d'Eivissa (2016-2020). - PROCEDIMENT SUSPÈS per resolució d'adopció de mesura provisional TACRC  Contractació en licitació   13/03/2017 
Expt. 000007/2017-CNT. Servei de la direcció de les obres de millora de la fluïdesa i seguretat de la carretera C-733 del PK 1+500 al PK 5+500 i variant del nucli urbà de Jesús  Contractació en licitació   12/06/2017 
Expt. 000035/2017-CNT. Servei de la neteja de la seu del Consell Insular d'Eivissa  Contractació en licitació   13/12/2017 
Expt. 000033/2017-CNT. Servei de neteja dels diferents centres del Consell Insular d'Eivissa  Contractació en licitació   13/12/2017 
Exp. 000020/2017-CNT, Obres d'instal·lació elèctrica del nou centre de maniobra i mesura de mitjana tensió per al complex de Sa Coma  Contractació en licitació   29/08/2017 
© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es