Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Perfil del Contractant

Benvingut al Perfil del Contractant

De conformitat amb el que disposa l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, l'òrgan de contractació té l'obligació de difondre a través d'Internet el seu Perfil de Contractant, amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a l'activitat contractual de l'òrgan de contractació, sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat en els casos exigits per la Llei de Contractes del Sector Públic.

Objecte Estat D. fi recepció ofertes
Exp. 2018/00012168W, Obres del projecte bàsic i executiu per adequar un magatzem de llibres a la planta soterrani de l'edifici polivalent de Cas Serres  Contractació en licitació   11/01/2019 
Exp. 2018/00014364J, Explotació del servei públic de l'Estació de Transferència  Contractació en licitació   11/01/2019 
Expt. 000003/2017-CNT. Subministrament d'energia elèctrica d'alta i baixa tensió per als edificis i instal·lacions del Consell Insular d'Eivissa  Contractació en licitació   02/05/2017 
2018/00006176L. Subministrament d'aigua potable, mitjançant camions cisternes, per al Campament de Cala Jondal.  Contractació en licitació   03/08/2018 
2018/00009941N, Suministro de agua potable, mediante camiones cisterna, para el campamento de sa Cala Jondal  Contractació en licitació   11/12/2018 
Exp. 2018/00007169T  Contractació en licitació   13/09/2018 
Exp. 000004/2017-CNT, Prestació de l'activitat de cafeteria a la planta baixa de l'edifici de la Seu del Consell Insular d'Eivissa  Contractació en licitació   02/05/2017 
Expt. 000021/2016-CNT. Prestació de l'activitat Bar / Cafeteria en la planta baixa de l'edifici de la seu del Cosell Insular d'Eivissa  Contractació en licitació   07/10/2016 
Exp. 2018/00006146N, Servei de prevenció de drogues, HIV-SIDA i altres conductes de risc del Consell Insular d'Eivissa  Contractació en licitació   21/01/2019 
Exp. 2018/00012626T Servei de consergeria i conservació del Centre d'exàmens de conduir  Contractació en licitació   25/02/2019 
Exp. 2018/00006301Y, SERVEI DE PÒLISSES D'ASSEGURANCES DEL CONSELL INSULAR D'EIVISSA  Contractació en licitació   08/10/2018 
Servei de recollida i tractament de residus sanitaris grup II i grup III, a l'Hospital Residencia Asistida de Cas Serres  Contractació en licitació   06/02/2019 
Expt. 000010/2016-CNT. Servei per a la prestació de l'activitat del bar/cafeteria a les piscines del complex esportiu Es Raspallar - Sa Blanca Dona  Contractació en licitació   30/05/2016 
© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es