Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Perfil del Contractant

Benvingut al Perfil del Contractant

De conformitat amb el que disposa l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, l'òrgan de contractació té l'obligació de difondre a través d'Internet el seu Perfil de Contractant, amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a l'activitat contractual de l'òrgan de contractació, sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat en els casos exigits per la Llei de Contractes del Sector Públic.

Objecte Estat D. fi recepció ofertes Organisme
Expt. 000015/2015-CNT. Servei de recollida i tractament de residus sanitaris "Grup II" i "Grup III" a l'Hospital Residència Assistida de Cas Serres Residencia Asistida de Cas Serres.  Formalització      Consell d'Eivissa 
Expt. 000022/2016-CNT. Servei consistent en una acció formativa amb la denominació de "Curs sobre flashover i ventilació"  Formalització      Consell d'Eivissa 
Expt. 000017/2015-CNT. Obres d'artèria d'aigua dessalada dipòsit Can Benet des Puig  Formalització       
Expt. 000017/2016-CNT. Obres de d'ampliació del recinte firal d'Eivissa.  Formalització      Consell d'Eivissa 
Expt. 000025/2015-CNT. Obres de millora de la senyalització vertical de la carretera E-20  Formalització      Consell d'Eivissa 
Exp. 000031/2015-CNT, Gestió de servei públic d'acollida residencial i atenció socioeducativa de persones menors d'edat en situació de desprotecció depenents del CIE  Formalització       
Exp. 000001/2017-CNT, Residència i centre d'estades diürnes per a persones amb discapacitat  Formalització       
Expt. 000022/2015-CNT. Gestió del servei d'acolliment residencial i atenció socieducatiu de menors i necesitats educatives especials. "Dulce Nombre de María"  Formalització      Consell d'Eivissa 
Expt. 000030/2015-CNT. Gestió del servei públic, modalitat concert, d'acolliment residencial i atenció socioeducativa de menors amb necessitats educatives especials en situació de desprotecció dependents del Consell Insular d'Eivissa.  Formalització       
Expt. 000008/2016-CNT. Subministrament de productes químics, peces i recanvis per a les piscines del complex esportiu Raspallar - sa Blancadona del Consell d'Eivissa  Formalització      Consell d'Eivissa 
Exp 000028/2015-CNT Subministrament de dos trituradores de restes de poda per complimentar el servei de la xarxa de deixalleries  Formalització       
Expt. 000037/2016-CNT. Subministrament i muntatge de mobiliari per a la nova oficina d'atenció al ciutadà (OAC) del Consell Insular d'Eivissa  Formalització      Consell d'Eivissa 
Exp. 000009/2016-CNT, Subministrament d'un vehicle utilitari elèctric i un vehicle comercial elèctric, per al CIE  Formalització       
Expt. 000027/2016-CNT. subministrament, instal·lació i manteniment de càmeres de vigilància sistema CCT i sistemes d'alarma per a la seu del Consell d'Eivissa i recinte de sa coma.  Formalització       
Expt. 000031/2016-CNT. Subministrament d'un vehicle tipus autoescala per al servei d'extincio d'incendis i salvament per al Consell Insular d'Eivissa  Formalització      Consell d'Eivissa 
Expt. 000001/2016-CNT. Subministrament de productes varis per als diferents centres del Consell Insular d'Eivissa  Formalització      Consell d'Eivissa 
Expt. 000027/2015-CNT. Subministrament gasoil A i C a domicili, per a diferents edificis del Consell Insular d'Eivissa  Formalització      Consell d'Eivissa 
Expt. 000026/2015-CNT. Subministrament de senyals verticals i abalisament 2015  Formalització      Consell d'Eivissa 
Expt. 000023/2016-CNT. Subministrament de graderia telescòpica per al poliesportiu de sa Blanca Dona  Formalització      Consell d'Eivissa 
Expt. 000002/2016-CNT. Servei per a la realització de vuit campaments per a nens i nenas d'entre 7 i 17 anys durant l'estiu 2016 al Campament de Cala des Jondal.  Formalització      Consell d'Eivissa 
Expt. 000033/2016-CNT. Servei de redacció de projectes d'obres i instal·lacions, direcció d'obra dels projectes d'instal·lacions d'un edifici de vivendes propietat del Consell Insular d'Eivissa  Formalització      Consell d'Eivissa 
Exp. 000018/2015-CNT, Servei d'atenció podològica a l'Hospital Residència Assistida cas Serres i la Llar Eivissa  Formalització       
Expt. 000016/2016-CNT. Servei del manteniment i actulització del programari de gestió de l'Hospital Residència Assistida de Cas Serres  Formalització      Consell d'Eivissa 
Expt. 000013/2015-CNT. Servei de vigilància i protecció de la seu del Consell Insular d'Eivissa, el poliesportiu Insular sa Blanca Dona i pisicines des Raspallar, el centre de menors de sa Coma i el complexe socio-sanitari de cas Serres  Formalització      Consell d'Eivissa 
Expt. 000029/2015-CNT. Servei de neteja de la seu del Consell Insular d'Eivissa  Formalització      Consell d'Eivissa 
Exp. 000003/2016-CNT, Servei per a la realització dels transports en autocar dels escolars participants en els programes de Diverestiu i Educació Vial  Formalització       
Expt. 000030/2016-CNT. Servei de manteniment i hostalatge dels servidors web del Consell Insular d'Eivissa  Formalització      Consell d'Eivissa 
Expt. 000032/2015-CNT. Servei centralitzat d'atenció telefònica per a la gestió de les cites de la ITV del Consell Insular d'Eivissa  Formalització       
Expt. 000014/2016-CNT. Servei consistent en la realització dels events pierotècnics de les Festes de la Terra 2016  Formalització      Consell d'Eivissa 
Exp. 000025/2016-CNT, Servei per a l'elaboració del diagnòstic per a la revisió del Pla Territorial Insular d'Eivissa  Formalització       
Expt. 000036/2016-CNT. Servei per a la prestació de l'activitat del bar/cafeteria a les piscines del complex esportiu Es Raspallar - Sa Blanca Dona  Formalització      Consell d'Eivissa 
Expt. 000039/2016-CNT. Servicio de diagnosis de las potenciales afecciones de la frecuentación marina por el turismo náutico y propuesta de ordenación del litoral de Eivissa.  Formalització      Consell d'Eivissa 
Exp. 000005/2017-CNT, Servei per a la programació i execució de nou campaments d'estiu per a nens i nenes entre 7 i 17 anys, en el Campament de Cala Jondal, estiu 2017  Formalització       
Expt. 000008/2017-CNT. Servei consistent en la realizatció dels events pirotècnics de les Festes de la Terra 2017  Formalització      Consell d'Eivissa 
Expt. 000024/2016-CNT. Prestació per a l'activitat Bar / Cafeteria / Menjador a la Llar d'Eivissa del Consell Insular d'Eivissa  Formalització      Consell d'Eivissa 
Expt. 000028/2016-CNT. Servei de neteja de determinats centres i dependències del departament de Sanitat i Benestar Social del Consell Insular d'Eivissa  Formalització       
Expt. 000032/2016-CNT. Servei de vigilància i protecció de l'edfici polivant de Cas Serres.  Formalització       
Expt. 000036/2015-CNT. Servei de prevenció i control de legionel·losi  Formalització      Consell d'Eivissa 
Expt. 000037/2015-CNT. Servei de transport adaptat per a persones amb discapacitat, malalts mentals d'Alzheimer i altres demències, per als usuaris del centre de dia i centres ocupacionals del Consell Insular d'Eivissa.  Formalització      Consell d'Eivissa 
Expt. 000012/2016-CNT. Servei per a la redacció del "Pla de Gestió d'Aforaments de la xarxa viària del Consell Insular d'Eivissa. Anys 2015-2018  Formalització      Consell d'Eivissa 
Expt. 000007/2016-CNT. Servei de vigilància i protecció del recinte de Sa Coma  Formalització      Consell d'Eivissa 
Expt. 000035/2015-CNT. Obres de millora de las linies interiors de distribució elèctrica de sa Coma, a la Ctra. Eivissa-Sant Anoni, km. 4,5  Formalització      Consell d'Eivissa 
Expt. 000016/2015-CNT. Obres d'artèria d'aigua dessalada dipòsit Ibiza Nueva.  Formalització       
© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es