Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Perfil del Contractant

Benvingut al Perfil del Contractant

De conformitat amb el que disposa l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, l'òrgan de contractació té l'obligació de difondre a través d'Internet el seu Perfil de Contractant, amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a l'activitat contractual de l'òrgan de contractació, sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat en els casos exigits per la Llei de Contractes del Sector Públic.

Objecte Estat D. fi recepció ofertes Organisme
Expt. 000015/2015-CNT. Servei de recollida i tractament de residus sanitaris "Grup II" i "Grup III" a l'Hospital Residència Assistida de Cas Serres Residencia Asistida de Cas Serres.  Formalització      Consell d'Eivissa 
Expt. 000022/2016-CNT. Servei consistent en una acció formativa amb la denominació de "Curs sobre flashover i ventilació"  Formalització      Consell d'Eivissa 
Expt. 000006/2017-CNT. Obres de millora de la fluïdesa i seguretat de la carretera C-733 del PK 1+500 al PK 5+500 i variant del nucli urbà de Jesús.  Contractació en licitació   12/06/2017   Consell d'Eivissa 
Expt. 000025/2015-CNT. Obres de millora de la senyalització vertical de la carretera E-20  Formalització      Consell d'Eivissa 
Expt. 000022/2015-CNT. Gestió del servei d'acolliment residencial i atenció socieducatiu de menors i necesitats educatives especials. "Dulce Nombre de María"  Formalització      Consell d'Eivissa 
Expt. 000008/2016-CNT. Subministrament de productes químics, peces i recanvis per a les piscines del complex esportiu Raspallar - sa Blancadona del Consell d'Eivissa  Formalització      Consell d'Eivissa 
Expt. 000037/2016-CNT. Subministrament i muntatge de mobiliari per a la nova oficina d'atenció al ciutadà (OAC) del Consell Insular d'Eivissa  Formalització      Consell d'Eivissa 
Expt. 000031/2016-CNT. Subministrament d'un vehicle tipus autoescala per al servei d'extincio d'incendis i salvament per al Consell Insular d'Eivissa  Formalització      Consell d'Eivissa 
Expt. 000001/2016-CNT. Subministrament de productes varis per als diferents centres del Consell Insular d'Eivissa  Formalització      Consell d'Eivissa 
Expt. 000027/2015-CNT. Subministrament gasoil A i C a domicili, per a diferents edificis del Consell Insular d'Eivissa  Formalització      Consell d'Eivissa 
Expt. 000026/2015-CNT. Subministrament de senyals verticals i abalisament 2015  Formalització      Consell d'Eivissa 
Expt. 000002/2017-CNT. Subministrament de senyalització vertical i abalisament de la xarxa viària del Consell Insular d'Eivissa (2017)  Contractació en licitació   03/07/2017   Consell d'Eivissa 
Expt. 000038/2015-CNT. Suministrament de Biomassa (Estella Forestal) a domicili, per a l'edifici de les piscines "Es Raspallar"  Contractació en licitació   09/03/2016   Consell d'Eivissa 
Expt. 000023/2016-CNT. Subministrament de graderia telescòpica per al poliesportiu de sa Blanca Dona  Formalització      Consell d'Eivissa 
Expt. 000002/2016-CNT. Servei per a la realització de vuit campaments per a nens i nenas d'entre 7 i 17 anys durant l'estiu 2016 al Campament de Cala des Jondal.  Formalització      Consell d'Eivissa 
Expt. 000033/2016-CNT. Servei de redacció de projectes d'obres i instal·lacions, direcció d'obra dels projectes d'instal·lacions d'un edifici de vivendes propietat del Consell Insular d'Eivissa  Formalització      Consell d'Eivissa 
Expt. 000016/2016-CNT. Servei del manteniment i actulització del programari de gestió de l'Hospital Residència Assistida de Cas Serres  Formalització      Consell d'Eivissa 
Expt. 000013/2015-CNT. Servei de vigilància i protecció de la seu del Consell Insular d'Eivissa, el poliesportiu Insular sa Blanca Dona i pisicines des Raspallar, el centre de menors de sa Coma i el complexe socio-sanitari de cas Serres  Formalització      Consell d'Eivissa 
Expt. 000029/2015-CNT. Servei de neteja de la seu del Consell Insular d'Eivissa  Formalització      Consell d'Eivissa 
Expt. 000030/2016-CNT. Servei de manteniment i hostalatge dels servidors web del Consell Insular d'Eivissa  Formalització      Consell d'Eivissa 
Expt. 000014/2016-CNT. Servei consistent en la realització dels events pierotècnics de les Festes de la Terra 2016  Formalització      Consell d'Eivissa 
Expt. 000013/2016-CNT. servei per a l'estudi previ per a l'anàlisi dels aspectes hidràulics, hidrològics i per a la dotació de cabal ecològic i recuperació ambiental de la zona humida de ses Feixes del prat de ses Monges.  Adjudicació      Consell d'Eivissa 
Expt. 000010/2016-CNT. Servei per a la prestació de l'activitat del bar/cafeteria a les piscines del complex esportiu Es Raspallar - Sa Blanca Dona  Contractació en licitació   30/05/2016   Consell d'Eivissa 
Expt. 000021/2016-CNT. Prestació de l'activitat Bar / Cafeteria en la planta baixa de l'edifici de la seu del Cosell Insular d'Eivissa  Contractació en licitació   07/10/2016   Consell d'Eivissa 
Expt. 000036/2016-CNT. Servei per a la prestació de l'activitat del bar/cafeteria a les piscines del complex esportiu Es Raspallar - Sa Blanca Dona  Formalització      Consell d'Eivissa 
Expt. 000039/2016-CNT. Servicio de diagnosis de las potenciales afecciones de la frecuentación marina por el turismo náutico y propuesta de ordenación del litoral de Eivissa.  Formalització      Consell d'Eivissa 
Expt. 000007/2017-CNT. Servei de la direcció de les obres de millora de la fluïdesa i seguretat de la carretera C-733 del PK 1+500 al PK 5+500 i variant del nucli urbà de Jesús  Contractació en licitació   12/06/2017   Consell d'Eivissa 
Expt. 000008/2017-CNT. Servei consistent en la realizatció dels events pirotècnics de les Festes de la Terra 2017  Formalització      Consell d'Eivissa 
Expt. 000024/2016-CNT. Prestació per a l'activitat Bar / Cafeteria / Menjador a la Llar d'Eivissa del Consell Insular d'Eivissa  Formalització      Consell d'Eivissa 
Expt. 000036/2015-CNT. Servei de prevenció i control de legionel·losi  Formalització      Consell d'Eivissa 
Expt. 000037/2015-CNT. Servei de transport adaptat per a persones amb discapacitat, malalts mentals d'Alzheimer i altres demències, per als usuaris del centre de dia i centres ocupacionals del Consell Insular d'Eivissa.  Formalització      Consell d'Eivissa 
Expt. 000012/2016-CNT. Servei per a la redacció del "Pla de Gestió d'Aforaments de la xarxa viària del Consell Insular d'Eivissa. Anys 2015-2018  Formalització      Consell d'Eivissa 
Expt. 000007/2016-CNT. Servei de vigilància i protecció del recinte de Sa Coma  Formalització      Consell d'Eivissa 
Expt. 000035/2015-CNT. Obres de millora de las linies interiors de distribució elèctrica de sa Coma, a la Ctra. Eivissa-Sant Anoni, km. 4,5  Formalització      Consell d'Eivissa 
Expt. 000017/2016-CNT. Obres de d'ampliació del recinte firal d'Eivissa.  Formalització      Consell d'Eivissa 
© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es