Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Expt. 000030/2015-CNT. Gestió del servei públic, modalitat concert, d'acolliment residencial i atenció socioeducativa de menors amb necessitats educatives especials en situació de desprotecció dependents del Consell Insular d'Eivissa.

tornar imprimir

Expt. 000030/2015-CNT. Gestió del servei públic, modalitat concert, d'acolliment residencial i atenció socioeducativa de menors amb necessitats educatives especials en situació de desprotecció dependents del Consell Insular d'Eivissa.

Dades de la contractació

Número d'expedient:
000030/2015-CNT

Procediment d'adjudicació:
Negociat sense publicitat

Tipus de contracte:
Gestió de serveis públics

Termini d'execució:
Duració del contracte: 1 any

Dades específiques Formalització

D. publicació Perfil Contractant:
08/03/2016

Adjudicació definitiva:
Hnas. Franciscanas Hijas de la Misericordia - Centro Mater Misericordiae

D. acord d'adjudicació:
04/02/2016

Preu de l'adjudicació:
39.055,00 €

Dades específiques d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Contractació en licitació
  • Adjudicació
  • Formalització
© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es