Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Exp. 000031/2015-CNT, Gestió de servei públic d'acollida residencial i atenció socioeducativa de persones menors d'edat en situació de desprotecció depenents del CIE

tornar imprimir

Exp. 000031/2015-CNT, Gestió de servei públic d'acollida residencial i atenció socioeducativa de persones menors d'edat en situació de desprotecció depenents del CIE

Dades de la contractació

Número d'expedient:
Exp. 000031/2015-CNT

Procediment d'adjudicació:
Negociat sense publicitat

Tipus de contracte:
Gestió de serveis públics

Òrgan contractació:
Consell Executiu

Termini d'execució:
1 any

Contractació pare:
Consell Executiu

Dades específiques Formalització

D. publicació Perfil Contractant:
19/05/2016

Valoració:
Oferta econòmica més avantatjosa

Adjudicació definitiva:
Religioses Terciàries Trinitàries - Casa de Santa Eulalia

D. acord d'adjudicació:
29/04/2016

Preu de l'adjudicació:
445.927,80 €

Dades específiques d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Contractació en licitació
  • Adjudicació
  • Formalització
© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es