Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Expt. 000022/2016-CNT. Servei consistent en una acció formativa amb la denominació de "Curs sobre flashover i ventilació"

tornar imprimir

Expt. 000022/2016-CNT. Servei consistent en una acció formativa amb la denominació de "Curs sobre flashover i ventilació"

Dades de la contractació

Número d'expedient:
000022/2016-CNT

Procediment d'adjudicació:
Obert

Tipus de contracte:
Serveis

Òrgan contractació:
Presidència

Termini d'execució:
1 any

Contractació pare:
Presidència

Avís:
Es fa constar que amb data 23/08/2016 es va publicar al perfil del contractant, un plec de prescripcions tècniques, que contenia un error en l'últim paràgraf del punt 3."Condicions del contracte". El 24/08/2016 es publica el plec corregit.

Dades específiques Formalització

D. publicació Perfil Contractant:
20/04/2017

Adjudicació definitiva:
FORTEM INTEGRAL, S.L.

D. acord d'adjudicació:
05/04/2017

Preu de l'adjudicació:
53.748 euros (IVA exclòs)

Dades específiques d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Contractació en licitació
  • Adjudicació
  • Formalització

Avís

  • Es fa constar que amb data 23/08/2016 es va publicar al perfil del contractant, un plec de prescripcions tècniques, que contenia un error en l'últim paràgraf del punt 3."Condicions del contracte". El 24/08/2016 es publica el plec corregit.
© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es