Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Expt. 000021/2016-CNT. Prestació de l'activitat Bar / Cafeteria en la planta baixa de l'edifici de la seu del Cosell Insular d'Eivissa

tornar imprimir

Expt. 000021/2016-CNT. Prestació de l'activitat Bar / Cafeteria en la planta baixa de l'edifici de la seu del Cosell Insular d'Eivissa

Dades de la contractació

Número d'expedient:
000021/2016-CNT

Procediment d'adjudicació:
Obert

Tipus de contracte:
Serveis

Òrgan contractació:
Consellera Interior, Comerç, Indústria i Relacions Institucionals

Termini d'execució:
Duració del contracte: 2 anys

Contractació pare:
Consellera Interior, Comerç, Indústria i Relacions Institucionals

Avís:
Video sessió informativa de la licitació:http://www.ustream.tv/recorded/91907092

Dades específiques Contractació en licitació

Import:
4.800 € (2.400 €/any) a l'alça.

D. publicació Perfil Contractant:
22/09/2016

D. publicació A / P / L:
22/09/2016

Url publicació A / P / L:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10552/585235/anunci-de-licitacio-del-contracte-administratiu-es

Criteris:
1. Millores en l'oferta gastronòmica...fins a 100 punts 2. Oferta econòmica del canon... fins a 60 punts 3. Millores en el preu ofertat al públic....fins a 20 punts. 4. Altres millores... fins a 20 punts.

Garantia requerida:
No s'estableix

Enllaç a licitació electrònica:
http://www.ustream.tv/recorded/91907092

D. publicació inici Ofertes:
23/09/2016

D. publicació fi Ofertes:
07/10/2016

Dades específiques d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Contractació en licitació

Avís

  • Video sessió informativa de la licitació:http://www.ustream.tv/recorded/91907092
© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es