Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Expt. 000006/2017-CNT. Obres de millora de la fluïdesa i seguretat de la carretera C-733 del PK 1+500 al PK 5+500 i variant del nucli urbà de Jesús.

tornar imprimir

Expt. 000006/2017-CNT. Obres de millora de la fluïdesa i seguretat de la carretera C-733 del PK 1+500 al PK 5+500 i variant del nucli urbà de Jesús.

Dades de la contractació

Número d'expedient:
000006/2017-CNT

Procediment d'adjudicació:
Obert

Tipus de contracte:
Obres

Òrgan contractació:
Ple

Termini d'execució:
18 mesos

Contractació pare:
Ple

Avís:

 El projecte (subjecte a taxa) es facilitarà en suport magnètic (CD) en la Secció de Carreteres. Tel. 971195900 (ext. 1530)

Es facilitarà als licitadors interessats els plànols en format editable, més informació al tel. 971195900 (ext. 1530)

Dades específiques Formalització

D. publicació Perfil Contractant:
04/04/2018

Adjudicació definitiva:
UTE, TECOPSA Y HERMANOS PARROT, S.A.

D. acord d'adjudicació:
03/04/2018

Preu de l'adjudicació:
11.991.100 euros (IVA exclòs)

Dades específiques d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Contractació en licitació
  • Adjudicació
  • Formalització

Avís

  •  El projecte (subjecte a taxa) es facilitarà en suport magnètic (CD) en la Secció de Carreteres. Tel. 971195900 (ext. 1530)

    Es facilitarà als licitadors interessats els plànols en format editable, més informació al tel. 971195900 (ext. 1530)

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es