Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Expt. 000007/2017-CNT. Servei de la direcció de les obres de millora de la fluïdesa i seguretat de la carretera C-733 del PK 1+500 al PK 5+500 i variant del nucli urbà de Jesús

tornar imprimir

Expt. 000007/2017-CNT. Servei de la direcció de les obres de millora de la fluïdesa i seguretat de la carretera C-733 del PK 1+500 al PK 5+500 i variant del nucli urbà de Jesús

Dades de la contractació

Número d'expedient:
000007/2017-CNT.

Procediment d'adjudicació:
Obert

Tipus de contracte:
Serveis

Òrgan contractació:
Consell Executiu

Termini d'execució:
Duració del contracte: 45 mesos

Contractació pare:
Consell Executiu

Avís:

NOTA: S'adjunta el plec de clàusules administratives particulars de les obres de la carretera.

El projecte d'obres (subjecte a taxa) es facilitarà en suport magnètic (CD) en la Secció de Carreteres. Tel. 971195900 (ext. 1530)

Dades específiques Formalització

D. publicació Perfil Contractant:
09/03/2018

Adjudicació definitiva:
Vielca Ingenieros, SA

D. acord d'adjudicació:
02/03/2018

Preu de l'adjudicació:
282095,44 euros (IVA exclòs)

Dades específiques d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Contractació en licitació
  • Adjudicació
  • Formalització

Avís

  • NOTA: S'adjunta el plec de clàusules administratives particulars de les obres de la carretera.

    El projecte d'obres (subjecte a taxa) es facilitarà en suport magnètic (CD) en la Secció de Carreteres. Tel. 971195900 (ext. 1530)

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es