Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Exp.000024/2017-CNT, Prestació del servei de perruqueria a l'Hospital Residència cas Serres i la Llar Eivissa del Consell Insular d'Eivissa

tornar imprimir

Exp.000024/2017-CNT, Prestació del servei de perruqueria a l'Hospital Residència cas Serres la Llar Eivissa del Consell Insular d'Eivissa

Dades de la contractació

Número d'expedient:
Exp.000024/2017-CNT

Procediment d'adjudicació:
Obert

Tipus de contracte:
Serveis

Òrgan contractació:
Conselleria de Sanitat, Benestar Social, Igualtat i Relacions amb entitats i associacions

Termini d'execució:
2 anys, prorrogable 2 anyos més

Contractació pare:
Conselleria de Sanitat, Benestar Social, Igualtat i Relacions amb entitats i associacions

Dades específiques Contractació en licitació

Import:
Cànon: 1.652,90 € (IVA exclòs)

D. publicació Perfil Contractant:
04/09/2017

D. publicació A / P / L:
02/09/2017

Criteris:

1.Oferta econòmica: 35 punts

2. Rebaixa dels preus als usuaris: 60

3. Increment d'hores setmanals de prestació del servei: 5

Garantia requerida:
Garantia definitiva: 1.500,00 €

D. publicació inici Ofertes:
03/09/2017

D. publicació fi Ofertes:
18/09/2017

Lloc presentació ofertes:

Registre General d'Entrada del Consell Insular d'Eivissa

av. Espanya, 49, 07800 Eivissa

Dades específiques d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Contractació en licitació
© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es