Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Exp. 000015/2017-CNT, Obres d'instal·lació planta fotovoltaica sobre coberta connectada a la xarxa "Seu del Consell II"

tornar imprimir

Exp. 000015/2017-CNT, Obres d'instal·lació planta fotovoltaica sobre coberta connectada a la xarxa "Seu del Consell II"

Dades de la contractació

Procediment d'adjudicació:
Obert

Tipus de contracte:
Obres

Òrgan contractació:
Presidència

Termini d'execució:
3 mesos

Contractació pare:
Presidència

Dades específiques Adjudicació

D. publicació Perfil Contractant:
03/05/2018

D. publicació A / P / L:
03/10/2017

Valoració:
Oferta econòmicament més avantatjosa

Adjudicació provisional:
GAMMA SOLUTIONS, SL

D. acord d'adjudicació:
09/03/2018

Preu:
51.750,00 € (IVA exclòs)

D. fi termini:
17/01/2018

Dades específiques d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Contractació en licitació
  • Adjudicació
© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es