Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Expt. 000028/2017-CNT. Obres de reforma de l'edifici principal (seu social) i adequació d'infraestructures existents en l'Hipòdrom de Sant Rafel

tornar imprimir

Expt. 000028/2017-CNT. Obres de reforma de l'edifici principal (seu social) i adequació d'infraestructures existents en l'Hipòdrom de Sant Rafel

Dades de la contractació

Número d'expedient:
000028/2017-CNT

Procediment d'adjudicació:
Obert

Tipus de contracte:
Obres

Òrgan contractació:
Consell Executiu

Termini d'execució:
12 meseo

Contractació pare:
Consell Executiu

Avís:
NOTA: El projecte d'obres (subjecte a taxa) es facilitarà en suport magnètic (CD) en la Secció de Serveis Tècnics. Tel. 971195900 (ext. 1520)

Dades específiques Contractació en licitació

Import:
989.913,55 euros (IVA exclòs)

D. publicació Perfil Contractant:
11/12/2017

D. publicació A / P / L:
07/12/2017

Criteris:
Criteri únic: oferta econòmica

Garantia requerida:
29.697,41 euros

D. publicació inici Ofertes:
08/12/2017

D. publicació fi Ofertes:
02/01/2018

Dades específiques d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Contractació en licitació

Avís

  • NOTA: El projecte d'obres (subjecte a taxa) es facilitarà en suport magnètic (CD) en la Secció de Serveis Tècnics. Tel. 971195900 (ext. 1520)
© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es