Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Exp. 000017/2017-CNT, servei d'acollida residencial i atenció socioeducativa de menors amb necessitats educatives especials

tornar imprimir

Exp. 000017/2017-CNT, servei d'acollida residencial i atenció socioeducativa de menors amb necessitats educatives especials (transtorns psiquiàtrics/conductuals) en situació de desprotecció depenents del Consell Insular d'Eivissa

Dades de la contractació

Número d'expedient:
Exp. núm. 000017/2017-CNT

Procediment d'adjudicació:
Negociat sense publicitat

Tipus de contracte:
Gestió de serveis públics

Òrgan contractació:
Consellera de Sanitat, Benestar Social, Igualtat i Relacions amb entitats i associacions

Termini d'execució:
1 any

Contractació pare:
Consellera de Sanitat, Benestar Social, Igualtat i Relacions amb entitats i associacions

Dades específiques Formalització

D. publicació Perfil Contractant:
15/01/2018

Valoració:
Oferta econòmicament més avantatjosa

Adjudicació definitiva:
AMADIBA

D. acord d'adjudicació:
04/12/2017

Preu de l'adjudicació:
46.103,15 € (exempt d'IVA)

Dades específiques d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Contractació en licitació
  • Adjudicació
  • Formalització
© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es