Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Exp. núm. 000009/2017-CNT, Servei de residència i centre d'estades diürnes per a persones amb discapacitat greument afectades amb problemes de conducta

tornar imprimir

Exp. núm. 000009/2017-CNT, Servei de residència i centre d'estades diürnes per a persones amb discapacitat greument afectades amb problemes de conducta

Dades de la contractació

Número d'expedient:
Exp. núm. 000009/2017-CNT

Procediment d'adjudicació:
Negociat sense publicitat

Tipus de contracte:
Gestió de serveis públics

Òrgan contractació:
Presidència

Termini d'execució:
1 any

Contractació pare:
Presidència

Dades específiques Formalització

D. publicació Perfil Contractant:
10/01/2018

Valoració:
Oferta econòmicament més avantatjosa

Adjudicació definitiva:
AMADIBA

D. acord d'adjudicació:
11/12/2017

Preu de l'adjudicació:
135.910,20 € (exempt d'IVA)

Dades específiques d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Contractació en licitació
  • Adjudicació
  • Formalització
© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es