Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Expt. 000039/2017-CNT. servei per al control biològic del moscard en determinades zones de l'Illa d'Eivissa.

tornar imprimir

Expt. 000039/2017-CNT. servei per al control biològic del moscard en determinades zones de l'Illa d'Eivissa.

Dades de la contractació

Número d'expedient:
000038/2017-CNT

Procediment d'adjudicació:
Obert

Tipus de contracte:
Serveis

Òrgan contractació:
Presidència

Termini d'execució:
El termini màxim de 2 anys

Contractació pare:
Presidència

Dades específiques Contractació en licitació

Import:
125.000 euros (IVA exclòs)

D. publicació Perfil Contractant:
20/02/2018

Criteris:
Criteri únic: Oferta econòmica

Garantia requerida:
Garantia provisional: 3.750 euros

D. publicació inici Ofertes:
21/02/2018

D. publicació fi Ofertes:
07/03/2018

Dades específiques d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Contractació en licitació
© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es