Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

2018/00005854L, Subministrament de dos vehicles utilitaris elèctrics, un vehicle comercial elèctric i dos furgons mixtos de 9 places, per al Consell Insular d'Eivissa.

tornar imprimir

2018/00005854L, Subministrament de dos vehicles utilitaris elèctrics, un vehicle comercial elèctric i dos furgons mixtos de 9 places, per al Consell Insular d'Eivissa.

Dades de la contractació

Número d'expedient:
2018/00005854L

Procediment d'adjudicació:
Obert

Tipus de contracte:
Suministre

Termini d'execució:
Termini de subministrament: 90 dies

Dades específiques Contractació en licitació

Import:
120.000 euros (IVA exclòs)

D. publicació Perfil Contractant:
13/07/2018

Criteris:
Criteri únic: oferta econòmica

Garantia requerida:
No s'exigeix

D. publicació inici Ofertes:
14/07/2018

D. publicació fi Ofertes:
06/08/2018

Dades específiques d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Contractació en licitació
© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es