Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Expt. 2018/13883S Consulta preliminar de mercat

tornar imprimir

CPM sobre la introducció de criteris de sostenibilitat en la contractació del subministrament de productes diversos de alimentació per diferents centres del Consell Insular d'Eivissa.

El qüestionari emplenat s'haurà de remetre a l'adreça de correu electrònic: contractacio@conselldeivissa.es

Consentiment per a la difusió de la informació: Els participants donaran el seu consentiment exprés perquè el CIE pugui difondre les respostes facilitades i presentar les seves conclusions extretes a partir de l'anàlisi de les respostes en un informe final de resultats de la consulta.

Protecció de Dades de Caràcter Personal: De conformitat amb la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el CIE emmagatzemarà en un fitxer que serà de la seva propietat les dades de contacte dels participants en la Consulta Preliminar. Aquestes dades es mantindran exclusivament amb el propòsit exclusiu de facilitar el contacte durant el procediment de consulta.Dades de la contractació

Número d'expedient:
Expt. 2018/13883S

Procediment d'adjudicació:
Obert

Tipus de contracte:
Altres

Termini d'execució:
S'estableix un periode de 15 dies naturals a partir de la data de publicació (26 de novembre de 2018) per respondre a aquest anunci.

Dades específiques Anunci

D. publicació Perfil Contractant:
26/11/2018

Dades específiques d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es