Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Exp. 2018/00006146N, Servei de prevenció de drogues, HIV-SIDA i altres conductes de risc del Consell Insular d'Eivissa

tornar imprimir

Servei de prevenció de drogues, HIV-SIDA i altres conductes de risc del Consell Insular d'Eivissa

Servei de prevenció de drogues, HIV-SIDA i altres conductes de risc del Consell Insular d'Eivissa

Dades de la contractació

Número d'expedient:
Exp. 2018/00006146N

Procediment d'adjudicació:
Obert

Tipus de contracte:
Serveis

Òrgan contractació:
Consell Executiu

Termini d'execució:
2 anys

Contractació pare:
Consejo Ejecutivo

Dades específiques Contractació en licitació

Import:
551.747,06 € (IVA no incluido)

D. publicació Perfil Contractant:
20/12/2018

Criteris:
Oferta económica y memoria técnica

Garantia requerida:
Garantía definitiva 5 % importe adjudicación

Enllaç a licitació electrònica:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?currentLanguage=ca&SkinName=consellinsulareivissa

D. publicació inici Ofertes:
21/12/2018

D. publicació fi Ofertes:
21/01/2019

Lloc presentació ofertes:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?currentLanguage=ca&SkinName=consellinsulareivissa

D. publicació obertura ofertes:
22/01/2019

Lloc obertura ofertes:
Consell Insular d'Eivissa

Dades específiques d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Contractació en licitació
© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es