Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Exp. 2018/00014364J, Explotació del servei públic de l'Estació de Transferència

tornar imprimir

Exp. 2018/00014364J, Explotacióndel servei públic de l'Estació de Transferència de materials de recollida selectiva mitjançant el foment de persones amb dificultats d'accés al mercado laboral, mitjançant una concesió i a risc i ventura del contractista

Dades de la contractació

Número d'expedient:
Exp. 2018/00014364J

Procediment d'adjudicació:
Obert

Tipus de contracte:
Gestió de serveis públics

Òrgan contractació:
Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa

Termini d'execució:
2 anys

Contractació pare:
Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa

Avís:
NOTA ACLARATORIA: Vist l'expedient de referència, i atès l'encàrrec realitzat pel departament de Contractació endata 7 de gener de 2019, mitjançant el qual se sol·licita adjuntar documentació aclaratòriaper al procediment de licitació en curs, s'adjunten els següents documents:- Conveni de col·laboració vigent entre el Consell Insular d'Eivissa (CIE) i Ecovidrio.- Conveni de col·laboració vigent entre el CIE i Ecoembes.- Plànol en format .dwg i .pdf de l'estudi que va realitzar el CIE per comprovar que hi haespai suficient per col·locar un carro de traslació de les caixes compactadores d'envasoslleugers, i que permet el pas de camions.- Dades de recollida selectiva de residus durant tot l'any 2018. Les dades de 2017 i anteriorsestan publicades a la web del CIE al següent enllaç:http://www.conselldeivissa.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&codbusqueda=436&language=ca&codResi=1&codMenuPN=423&codMenuSN=523&codMenuTN=636&codMenu=638- La marca i model del compactador d'envasos lleugers és PALVI, núm. de màquina2910, model CEG-2, any març de 2010.- La marca i model de a premsa de paper és JOVISA, núm. 14/1126, tipusJS1000V75LATP, data 15/12/14 (data d'instal·lació a Eivissa), descatalogada. La cintad'alimentació del cartó és IMABE, es va instal·lar a principis de 2006 i està descatalogada.

Dades específiques Formalització

D. publicació Perfil Contractant:
25/03/2019

Adjudicació definitiva:
Ca Na Negreta, SA

D. acord d'adjudicació:
19/03/2019

Preu de l'adjudicació:
352.000 euros (IVA exclòs)

Dades específiques d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Contractació en licitació
  • Adjudicació
  • Formalització

Avís

  • NOTA ACLARATORIA: Vist l'expedient de referència, i atès l'encàrrec realitzat pel departament de Contractació endata 7 de gener de 2019, mitjançant el qual se sol·licita adjuntar documentació aclaratòriaper al procediment de licitació en curs, s'adjunten els següents documents:- Conveni de col·laboració vigent entre el Consell Insular d'Eivissa (CIE) i Ecovidrio.- Conveni de col·laboració vigent entre el CIE i Ecoembes.- Plànol en format .dwg i .pdf de l'estudi que va realitzar el CIE per comprovar que hi haespai suficient per col·locar un carro de traslació de les caixes compactadores d'envasoslleugers, i que permet el pas de camions.- Dades de recollida selectiva de residus durant tot l'any 2018. Les dades de 2017 i anteriorsestan publicades a la web del CIE al següent enllaç:http://www.conselldeivissa.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&codbusqueda=436&language=ca&codResi=1&codMenuPN=423&codMenuSN=523&codMenuTN=636&codMenu=638- La marca i model del compactador d'envasos lleugers és PALVI, núm. de màquina2910, model CEG-2, any març de 2010.- La marca i model de a premsa de paper és JOVISA, núm. 14/1126, tipusJS1000V75LATP, data 15/12/14 (data d'instal·lació a Eivissa), descatalogada. La cintad'alimentació del cartó és IMABE, es va instal·lar a principis de 2006 i està descatalogada.
© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es