Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es
Icono Facebook twitter RSS
 

Exp. 2018/00014364J, Explotación del servicio público de la Estación de Transferencia

volver imprimir

Exp. 2018/00014364J, Explotación del servicio público de la Estación de Transferencia de materiales de recogida selectiva mediante el fomento de personas con dificultades de acceso al mercado laboral, mediante una concesión y a riesgo y ventura del contratista

Datos de la contratación

Número de expediente:
Exp. 2018/00014364J

Procedimiento de adjudicación:
Abierto

Tipo de contrato:
Gestion de servicios publicos

Órgano de contratación:
Consejo Ejecutivo del Consell Insular de Eivissa

Plazo de ejecución:
2 años

Contratación padre:
Consejo Ejecutivo del Consell Insular de Eivissa

Aviso:

NOTA ACLARATORIA: Vist l'expedient de referència, i atès l'encàrrec realitzat pel departament de Contractació endata 7 de gener de 2019, mitjançant el qual se sol·licita adjuntar documentació aclaratòriaper al procediment de licitació en curs, s'adjunten els següents documents:- Conveni de col·laboració vigent entre el Consell Insular d'Eivissa (CIE) i Ecovidrio.- Conveni de col·laboració vigent entre el CIE i Ecoembes.- Plànol en format .dwg i .pdf de l'estudi que va realitzar el CIE per comprovar que hi haespai suficient per col·locar un carro de traslació de les caixes compactadores d'envasoslleugers, i que permet el pas de camions.- Dades de recollida selectiva de residus durant tot l'any 2018. Les dades de 2017 i anteriorsestan publicades a la web del CIE al següent enllaç:http://www.conselldeivissa.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&codbusqueda=436&language=ca&codResi=1&codMenuPN=423&codMenuSN=523&codMenuTN=636&codMenu=638- La marca i model del compactador d'envasos lleugers és PALVI, núm. de màquina2910, model CEG-2, any març de 2010.- La marca i model de a premsa de paper és JOVISA, núm. 14/1126, tipusJS1000V75LATP, data 15/12/14 (data d'instal·lació a Eivissa), descatalogada. La cintad'alimentació del cartó és IMABE, es va instal·lar a principis de 2006 i està descatalogada.

Datos específicos Formalización

F. Publicación Perfil Contratante:
25/03/2019

Adjudicación definitiva:
Ca Na Negreta, SA

F. Acuerdo de adjudicación:
19/03/2019

Precio de la adjudicación:
352.000 euros (IVA excluido)

Datos Específicos de esta contratación por estado

  • Anuncio
  • Contratación en licitación
  • Adjudicación
  • Formalización

Aviso

  • NOTA ACLARATORIA: Vist l'expedient de referència, i atès l'encàrrec realitzat pel departament de Contractació endata 7 de gener de 2019, mitjançant el qual se sol·licita adjuntar documentació aclaratòriaper al procediment de licitació en curs, s'adjunten els següents documents:- Conveni de col·laboració vigent entre el Consell Insular d'Eivissa (CIE) i Ecovidrio.- Conveni de col·laboració vigent entre el CIE i Ecoembes.- Plànol en format .dwg i .pdf de l'estudi que va realitzar el CIE per comprovar que hi haespai suficient per col·locar un carro de traslació de les caixes compactadores d'envasoslleugers, i que permet el pas de camions.- Dades de recollida selectiva de residus durant tot l'any 2018. Les dades de 2017 i anteriorsestan publicades a la web del CIE al següent enllaç:http://www.conselldeivissa.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&codbusqueda=436&language=ca&codResi=1&codMenuPN=423&codMenuSN=523&codMenuTN=636&codMenu=638- La marca i model del compactador d'envasos lleugers és PALVI, núm. de màquina2910, model CEG-2, any març de 2010.- La marca i model de a premsa de paper és JOVISA, núm. 14/1126, tipusJS1000V75LATP, data 15/12/14 (data d'instal·lació a Eivissa), descatalogada. La cintad'alimentació del cartó és IMABE, es va instal·lar a principis de 2006 i està descatalogada.

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (España) · Teléfono: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es