Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Expt. 2018/00013893W. Obres del projecte de reforma de vestuaris i planta soterrani del poliesportiu "Sa Blanca Dona", propietat del Consell Insular d'Eivissa.

tornar imprimir

Expt. 2018/00013893W. Obres del projecte de reforma de vestuaris i planta soterrani del poliesportiu "Sa Blanca Dona", propietat del Consell Insular d'Eivissa.

Dades de la contractació

Número d'expedient:
2018/00013893W

Procediment d'adjudicació:
Obert

Tipus de contracte:
Obres

Òrgan contractació:
Consell Executiu

Termini d'execució:
6 mesos

Contractació pare:
Consell Executiu

Dades específiques Contractació en licitació

Import:
1.566.082,40 euros (IVA exclòs)

D. publicació Perfil Contractant:
06/03/2019

Criteris:

1. Oferta econòmica... fins a 60 punts

2. Ampliació de garantia... fins a 20 punts.

3. Millores tècniques a criteri de la Direcció Facultativa...fins a 20 punts

Enllaç a licitació electrònica:
https://community.vortal.biz/PRODPublic/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=consellinsulareivissa&Page=login&AuthorityVat=S0733001B

D. publicació inici Ofertes:
06/03/2019

D. publicació fi Ofertes:
01/04/2019

Dades específiques d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Contractació en licitació
© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es