Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

2019/00002221S, Obres d'adequació d'un magatzem de llibres a la planta soterrani de l'edifici polivalent de Cas Serres

tornar imprimir

Obres del projecte bàsic i executiu per adequar un magatzem de llibres, situat a la planta soterrani de l'edifici polivanlent de Cas Serres, propietat del Consell Insular d'Eivissa.

Dades de la contractació

Número d'expedient:
2019/00002221S

Procediment d'adjudicació:
Obert

Tipus de contracte:
Obres

Òrgan contractació:
Conseller Executiu d'Educació, Patrimoni, Cultura i Juventut

Termini d'execució:
3 MESOS

Dades específiques Contractació en licitació

Import:
53.508,89 EUROS (IVA EXCLÒS)

D. publicació Perfil Contractant:
20/03/2019

Criteris:
1. OFERTA ECONÒMICA (80%)2. AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA (20%)

Garantia requerida:
NO PROCEDE GARANTIA PROVISIONAL

Enllaç a licitació electrònica:
https://community.vortal.biz/PRODPublic/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=consellinsulareivissa&Page=login&AuthorityVat=S0733001B

D. publicació inici Ofertes:
19/03/2019

D. publicació fi Ofertes:
29/03/2019

D. publicació obertura ofertes:
01/04/2019

Dades específiques d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Contractació en licitació
© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es