Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

2019 / 00001907T. Servei de redacció de l'actualització del projecte constructiu de la 1a Fase de l'Adequació dela Travessia EI-10 (entre enllaços de "Figueretes" i "Can Misses")

tornar imprimir

2019 / 00001907T. Servei de redacció de l'actualització del projecte constructiu de la 1a Fase de l'Adequació dela Travessia EI-10 (entre enllaços de "Figueretes" i "Can Misses")

Dades de la contractació

Número d'expedient:
2019/00001907T.

Procediment d'adjudicació:
Obert

Tipus de contracte:
Serveis

Òrgan contractació:
Presidència

Termini d'execució:
9 mesos

Contractació pare:
Presidència

Dades específiques Contractació en licitació

Import:
89.380,90 euros (IVA exclòs)

D. publicació Perfil Contractant:
27/03/2019

Criteris:
Establerts en el Quadre de Criteris d'Adjudicació del PCAP

Enllaç a licitació electrònica:
https://community.vortal.biz/PRODPublic/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=consellinsulareivissa&Page=login&AuthorityVat=S0733001B

D. publicació inici Ofertes:
25/03/2019

D. publicació fi Ofertes:
08/04/2019

Dades específiques d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Contractació en licitació
© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es