Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització de l'Auditori de Cas Serres

tornar Imprimir

El fet imposable de la taxa a què es refereix aquesta ordenança ve determinat per la prestació del servei d'Auditori de Cas Serres i per a la utilització i el gaudi de les seves instal·lacions. S'entenen inclosos en les instal·lacions de l'Auditori de Cas Serres l'energia elèctrica, l'aire condicionat, la il·luminació, la megafonia, així com el personal de l'auditori en la seua jornada habitual de treball. No estan incloses en el servei d'utilització i gaudi de l'Auditori de Cas Serres les despeses ocasionades per raó de traducció simultània, telèfon, projeccions, gravacions d'imatge i so, aperitius, muntatge, decoració, neteja, publicitat i altres extres.

 

Descargar archivo

Taxes Auditori
Tipus d'arxiu: PDF |

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es