Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Altres projectes i actuacions Mediambientals

tornar Imprimir

Foto altres projectes.  

Adequació de rampes d'accés per a petites embarcacions

A principi de l'any 2009 el Consell Insular d'Eivissa va proposar a Demarcació de Costes la creació i la restauració d'un conjunt de rampes d'accés a la mar per a remolcs amb petites embarcacions.

La ubicació de les rampes proposades pel Consell va ser consensuada amb els diferents ajuntaments. Basant-se en aquesta proposta, la Demarcació de Costes està construint les que considera més adients.


Congrés del Litoral

La gestió i la planificació del territori són disciplines complexes en què conflueixen aspectes de diferents àrees de coneixement (geografia, economia, biologia, etc.). En el cas particular del litoral, la seua peculiaritat i fragilitat justifiquen que se li dediqui un tractament especial.

En l'àmbit mediterrani, el fet d'esdevenir una de les principals destinacions turístiques europees ha condicionat el seu desenvolupament, del qual ha derivat un model d'ús territorial intensiu caracteritzat per una pressió molt forta sobre l'entorn que amenaça seriosament la seua qualitat ambiental.

D'altra banda, la mateixa activitat turística està condicionada per la qualitat ambiental. És a dir, el turisme, recurs econòmic fonamental, no pot prosperar sense un entorn adient, que no podrem garantir sense una planificació i una gestió que harmonitzin els seus aspectes socials i econòmics amb els ambientals.

En aquest escenari, es va creure convenient celebrar aquest congrés multidisciplinari, amb l'objectiu de divulgar i compartir les experiències positives i negatives recollides els darrers anys, amb l'ànim que inspirin nous models de desenvolupament sostenible del litoral.

El congrés es va celebrar els dies 2 i 3 d'octubre de 2008 al Palau de Congressos d'Eivissa (Santa Eulària des Riu).

Les ponències les podeu consultar a 'Documents', així com el tríptic i el pòster.


 

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es