Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Projecte de reordenament de les infraestructures hidràuliques a Dalt Vila

tornar Imprimir

Dalt Vila

Aquest projecte ha consistit en la creació de dues xarxes de canonades (pluvials i residuals), que permeten l'evacuació de les aigües de forma canalitzada des de la Plaça de Vila, ubicada en Dalt Vila, fins el Passeig Vara de Rey, on es connecten amb les canalitzacions preexistents. El traçat d'execució de les obres va discórrer pel túnel del Baluard de Sant Joan.

El pressupost total (IVA inclòs) per a l'execució de les obres és de 697.325,82 €. La Unió Europea, mitjançant els Fons de Cohesió, ha cofinançat aquestes obres amb una taxa màxima del 80% del total de l'import d'execució.


 

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es