Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

El Consell i la seua Història

tornar Imprimir

Foto edifici Consell d'Eivissa

El Consell Insular d'Eivissa és actualment la més alta institució de govern de l'illa. Amb la Constitució de 1978, els eivissencs i formenterers recuperen la institució que des de feia set segles havia estat l'única forma de govern que s'havia conegut: La Universitat, institució que feia les funcions d'un únic ajuntament per a totes les Pitiüses.

L'any 1299, formant part Eivissa i Formentera del regne de Mallorca del qual era rei Jaume II, s'atorgà als pitiüsos que els batles dels tres consenyors elegissin tres prohòmens de la terra; aquests, a la vegada, havien d'elegir deu hòmens bons com a assessors per tal de governar les Pitiüses, amb la funció de regir i ordenar els assumptes de les illes d'Eivissa i Formentera.

Aquesta institució va anar creixent i evolucionant i es va fer càrrec de tots aquells temes que requerien una mínima organització pública: obres per a la defensa d'Eivissa i Formentera, l'explotació salinera, manteniment de sèquies, etc. En el si d'aquesta institució ja es troben des dels seus inicis tots els estaments socials: la mà major (noblesa i clergat); la mà mitjana (artesans, menestrals, mercaders) i la mà de fora (pagesos).

Aquesta situació es va mantenir durant tota l'edat Moderna fins el canvi de dinastia. Eivissa i Formentera varen defensar els Àustries. Arran de la derrota de Carles d'Àustria i la promulgació dels Decrets de Nova Planta (1717) pel monarca borbó Felip V, s'anul·laren els drets d'autogovern, i la Universitat fou sustituïda per un ajuntament, d'aquesta manera es va tancar aquella etapa.

La institució d'autogovern que representava la Universitat no fou recuperada fins més de dos segles i mig després, un cop acabat el règim dictatorial instaurat pel general Franco, amb la jove democràcia, que, el 13 de juny de 1978, promulgà el Reial Decret-Llei que institueix el Consell General Interinsular, institució de les Illes Balears, que governà mitjançant un sistema preautonòmic plural fins a l'aprovació de l'estatut d'Autonomia.

Un any després, la Constitució Espanyola reconegué, com ja s'ha esmentat, aquesta capacitat d'autogovern dels pobles de l'Estat espanyol. A les Balears s'institueixen els tres Consells Insulars (Eivissa i Formentera, Menorca i Mallorca), que es constitueixen després de les eleccions de 1979.

Pel que fa a les Pitiüses hi havia, en un principi, 12 representants, anomenats consellers, dels quals onze corresponien a l'illa d'Eivissa i un a l'illa de Formentera.

El 19 d'abril de 1979 se celebrà el primer ple del Consell Insular d'Eivissa i Formentera, acte presidit per Cosme Vidal Juan, per ser el número u de la llista que més vots havia obtengut, es declarà constituït amb dotze membres, d'acord amb els resultats de les eleccions del 3 d'abril de 1979.

Amb l'entrada en vigor, l'any 2007, del nou Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, el Consell Insular d'Eivissa i Formentera passa a ser el Consell d'Eivissa, en obtenir l'illa de Formentera el seu propi òrgan de govern insular.


 

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es