Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Sa Caleta, patrimoni d'Eivissa

tornar Imprimir

El president del Consell d'Eivissa, Xico Tarrés, acompanyat de la consellera de Comerç, Indústria i Energia del Govern Balear, Francesca Vives, dels alcaldes d'Eivissa i Sant Josep, Lurdes Costa i Josep Marí Ribas, i de la consellera de Política Patrimonial i Agrícola del Consell, Marga Torres, ha visitat avui la zona de sa Caleta, Patrimoni de la Humanitat de la Unesco, que ja és de titularitat pública després que el Consell d'Eivissa n'hagi formalitzat l'adquisició per un import de 600.000 euros. El president del Consell i la resta d'autoritats han recorregut la zona, que a partir del 2011 serà objecte d'un procés de recuperació que preveu un centre d'interpretació i d'acollida de visitants.

foto sa caleta

Aquest indret va ser declarat Bé d'Interès Cultural i zona arqueològica l'any 1993. Sis anys després, al 1999, va ser inclòs dins de la declaració "Eivissa, Biodiversitat i Cultura" com a Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO, i al 2001, al Parc Natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera. Tot i aquestes declaracions gran part dels terrenys de la mola de sa Caleta eren de propietat privada, fet que limitava les possibilitats d'actuació pública a l'entorn del jaciment.

Després d'una negociació entre el Consell d'Eivissa i els propietaris, finalment aquest 2010 s'ha formalitzat la compra d'aquests terrenys per un import total de 600.000 euros. Per fer front aquesta despesa, el Consell d'Eivissa es va acollir al Programa Operatiu de Balears 2007-2013 (Fons Feder) del Govern Balear, amb una ajuda econòmica de 300.000 euros, equivalent al 50% del cost total dels terrenys. D'altra banda, el Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat ha fet una aportació de 100.000 euros per l'adquisició. Els 200.000 euros restants han estat aportats pel mateix Consell d'Eivissa.

Entre les actuacions previstes, una vegada formalitzada la compra, destaquen la recuperació de les instal·lacions militars existents per poder instal·lar un futur centre d'interpretació de la zona, la restauració mediambiental i la recuperació de totes les estructures arqueològiques que actualment se troben cobertes de terra.

Proposta d'actuació:

-Acció singular 1. Exhumació i restauració de les restes arqueològiques que estan enterrats. Proposta realització durant l'any 2011.

-Acció singular 2. Neteja de les restes de runa que se troben a la zona. Proposta realització durant l'any 2011.

-Acció singular 3. Redacció dels projectes executius
-de rehabilitació de les naus militars i els búnquers per adequar-les com a centre d'interpretació.
-del projecte museogràfic del centre d'interpretació.
- Projecte de la museïtzació del jaciment. Estudio de seguretat y salut.
Proposta realització durant l'any 2011.

-Acció singular 4. Execució de les obres de rehabilitació dels edificis militars i els búnquers per a la seua conversió en centre d'interpretació i centre d'activitats didàctiques per a col·legis i camps de treball. Proposta realització durant els anys 2012-2013.

-Acció singular 5. Museïtzació del jaciment. Proposta realització durant els anys 2012-2013.

-Acció singular 6. Adequació de recorreguts per a la visita. Disseny i col·locació de Cartells i material didàctic per una bona lectura de la zona. Proposta realització durant els anys 2013-2014

-Acció singular 7. Publicació de tríptics i d'un catàleg. Proposta realització durant els anys 2013-2014.

 

Web: http://patrimonideivissa.wordpress.com/tag/sa-caleta/
Compartir:

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es