Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Llar Eivissa

tornar Imprimir

On som i com contactar-hi?

c. Balears, 13
07800 Eivissa
tel. 971 39 82 90 i fax 971 30 02 12

Què és?

La Llar Eivissa és un centre públic obert (servei d'estada diürna, modalitat servei sociocultural) i depèn del Consell Insular d'Eivissa, té com a missió promocionar i organitzar activitats socioculturals i sociosanitàries, de trobada i ocupació del temps lliure entre les persones majors de l'illa d'Eivissa. A més de fomentar la convivència i l'ajuda mútua i estimular les capacitats de les persones majors per oferir un envelliment satisfactori i així fomentar l'autonomia personal i prevenir la dependència.

Objectius:

  • Facilitar les activitats socioculturals.
  • Procurar espais d'ajuda mútua i solidaritat.
  • Fomentar hàbits saludables.
  • Organitzar activitats lligades a l'oci i temps lliure.

Funcions:

  • Suport social en el procés de l'envelliment.
  • Informació i assessorament.
  • Activitats i tallers de formació cultural i integració comunitària.

Pel que fa als serveis oferts a la Llar Eivissa, es disposa de bar/cafeteria/menjador, de perruqueria i de podologia. Aquests s'ofereixen a preus adequats al col·lectiu d'usuaris/usuàries del centre amb la mateixa qualitat d'atenció i esforç que en qualsevol altre establiment de l'illa d'Eivissa. L'únic requisit per poder-los gaudir és tenir la condició de soci/sòcia de la Llar, excepte al bar/cafeteria/menjador perquè atenen a tothom si bé aplicant una petita diferència de preus en el menú diari, ja que aquest centre té una política de portes obertes.

A més, a la primera planta de la Llar, s'hi troba la biblioteca, amb gran varietat de llibres, revistes i premsa nacional, local i esportiva.

D'altra banda, a la Llar s'imparteixen diversos tallers com: activitat física correctora, gimnàstica/ball, informàtica, ioga, pintura, labors, manualitats, tai-txi/txi-kung, teatre... que són sol·licitats pels/per les socis/sòcies i als/a les que el Consell intenta donar resposta. D'altra banda, a la Llar s'imparteixen diversos tallers com: activitat física correctora, gimnàstica/ball, informàtica, ioga, pintura, labors, manualitats, tai-txi/txi-kung, teatre... que són sol·licitats pels/per les socis/sòcies i als/a les que el Consell intenta donar resposta.

A qui va dirigit?

Als/A les majors/majores de l'illa d'Eivissa

Criteris per ser soci/sòcia

Les persones usuàries han de ser majors de 60 anys i els seus cònjuges o les persones amb qui convisquin en anàloga relació d'afectivitat de forma estable, pública i notòria, i els pensionistes majors de 55 anys. La Junta de Govern durà a terme les tasques administratives per a l'admissió dels/de les nous/noves socis/sòcies.


 

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es