Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

PDSCE Pla director sectorial de carreteres d' Eivissa.

tornar Imprimir

Nou document: PDSC Evaluación ambiental estratégica (PDF)

Enllaç publicació BOIB (PDF)

ÍNDEX GENERAL

DOCUMENT NÚM 1. MEMÒRIA I ANNXES 

MEMÒRIA (PDF)

Annex núm. 0. Tramitació. (PDF)

Annex núm. 1. Documents de Planificació. (PDF)

Annex núm. 2. Característiques Físiques de la Xarxa Viària. (PDF)

Annex núm. 3. Tràfic. Estat Actual. (PDF)

Annex núm. 4. Accidentalitat. Estat Actual. (PDF)

Annex núm. 5. Principals Condicionants Ambientals. Estat Actual. (PDF)

Annex núm. 6. Tràfic. Diagnòstic. (PDF)

Annex núm. 7. Seguretat Viària. Diagnòstic. (PDF)

Annex núm. 8. Contaminació Acústica. Diagnòstic. (PDF)

Annex núm. 9. Senyalització d' Orientació. Criteris. (PDF)

Annex núm. 10. Pla de Vies Ciclistes. (PDF)

DOCUMENT NÚM. 2. PLÀNOLS (PDF)

DOCUMENT NÚM. 3. NORMATIVA (PDF)

DOCUMENTO NÚM. 4. PROGRAMAS D' ACTUACIÓ (PDF)

MEMÒRIA AMBIENTAL PART 1 (PDF)

MEMÒRIA AMBIENTAL PART 2 (PDF)

Annex 1. Document de Referència. (PDF)

Annex 2. Certificat de les Administracions Consultades en el Període d' Informació Pública i consultes.      part 1 (PDF)

Annex 2. Certificat de les Administracions Consultades en el Període d' Informació Pública i consultes.      part 2 (PDF)

Enllaç a l'edicte BOIB


 

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es