Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Consulta pública prèvia a redacció reglament insular

tornar Imprimir

Foto edifici Consell d'Eivissa

CONSULTA PRÈVIA A l'ELABORACIÓ D'UN REGLAMENT INSULAR DE SIMPLIFICACIÓ DE PROCEDIMENTS I REDUCCIÓ DE CÀRREGUES ADMINISTRATIVES EN MATÈRIES DE COMPETÈNCIA PRÒPIA DEL CONSELL INSULAR D'EIVISSA

En compliment de l'acord del Consell executiu adoptat en la sessió de data 5 de juny de 2020, que s'adjunta en format pdf, es disposa la tramitació d'una consulta prèvia a l'elaboració d'un projecte de Reglament insular de simplificació de procediments i reducció de càrregues administratives en les matèries de competència pròpia del Consell Insular d'Eivissa, d'acord amb l'art. 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Aquesta consulta s'efectua per un període de 15 dies per mitjà del portal web del Consell Insular amb la finalitat de captar l'opinió de les persones i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma en relació amb els aspectes següents:

  • Objectius;
  • Necessitat i oportunitat de la norma;
  • Problemes que es pretenen solucionar;
  • Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

A més, en concret, es consulta a la ciutadania el següent:

  • En quins àmbits de competència pròpia del Consell Insular es podria substituir el règim de les autoritzacions per la presentació de declaracions responsables i de comunicacions?
  • Quins tràmits innecessaris es podrien eliminar?
  • Quina documentació es podria reduir o eliminar?
  • Quins terminis es podrien reduir?
  • De quina manera es podrien simplificar els procediments administratius?
  • De quina manera es podrien agilitzar i coordinar millor els procediments bifàsics en què intervenen Ajuntaments i Consell Insular?

Per tal de conèixer la motivació, objectius i abast del reglament que es pretén elaborar podeu consultar l'acord del consell executiu clicant damunt el document que s'adjunta en format pdf.

Així mateix, podeu efectuar les vostres aportacions emplenant el següent Formulari Consulta Prèvia.


 

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es