Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Visita guiada a la Planta de transferència

tornar Imprimir

Oferta d'Activitats

El Consell Insular d'Eivissa organitza visites guiades a la Planta de transferència el primer dissabte de cada mes.

Tot aquell que vulgui visitar-la pot comprovar per si mateix que els residus no es llancen tots junts a l'abocador.

Es por visitar l'Estació de transferència comunicant-ho amb una antelació mínima de 24h a la Consellería de Mobilitat, Interior i Medi ambient, departament de Medi ambient al telèfon 971 19 59 00 o bé mitjançant correu electrònic a mediambient@conselldeivissa.es. En fer la reserva es concretarà el punt de trobada.

Aquesta instal·lació es troba en funcionament des de l'any 2003. Situada al costat de la central tèrmica de GESA, a Eivissa, disposa dels elements necessaris per adequar tots els materials de recollida selectiva (paper-cartró, vidre, i envasos lleugers), per a la seva expedició a les empreses recuperadores i recicladores.

L'estació de transferència es troba situada al costat de GESA, al carrer de Cas Dominguets cantonada amb M. Arabi (Eivissa).

Durada: des del 26 de maig fins el 25 de juny de 2016.

 

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es