Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Servei de Documentació i Arxiu

tornar Imprimir

Foto Servei Documentació

On som i com contactar?

av. d'Espanya, 49, planta 5. 07800 Eivissa
tel. 971 19 54 70 / 971 19 54 69
arxidoc@conselldeivissa.es

Horari d'atenció al públic: de 9:30h a 13:30h de dilluns a divendres

Què és?

El Servei de Documentació ofereix a les persones usuàries la consulta de publicacions oficials (BOE. Boletín Oficial del Estado, BOIB. Butlletí Oficial de le Illes Balears, BOPIB, Butlletí del Parlament de les Illes Balears, etc.), ja siguin en suport paper o a través de les seues versions electròniques. Disposa també de bases de dades i repertoris legislatius generals i especialitzats, dossiers elaborats d'acord amb les matèries amb més demanda d'informació i un fons de publicacions periòdiques de dret i administració local. Per facilitar la consulta es publica periòdicament un Butlletí de sumaris de les revistes disponibles.

Com podeu utilitzar aquest servei?

Les consultes i l'obtenció de la documentació es poden fer presencialment, per correu postal, per fax o també, recentment, a través de correu electrònic, mitjà que facilita l'accés de tothom a aquest servei i estalvia desplaçaments i temps.

Exemples del que us podem oferir:

1.- Recepció de sol·licituds i tramesa de la documentació a través de correu electrònic.

2.- Butlletí de sumaris en format electrònic de les publicacions periòdiques subscrites.

3.- Obtenció de normativa (tant estatal com autonòmica: lleis, decrets, etc.), a partir de bases de dades, amb característiques de valor afegit: si és vigent o està derogada; quines referències anteriors té; quines modificacions posteriors ha tingut; quin era el text vigent en una data concreta, etc.

4.- Assessorament en l'ús d'Internet per a la consulta de publicacions oficials: BOE, BOIB, etc.


 

et pot interessar...

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es