Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Litoral

tornar Imprimir

Foto litoral

On som i com contactar?

av. d'Espanya, 49, 4a planta
07800 Eivissa
tel. 971 19 55 49
dep.territori@conselldeivissa.es

La secció de Litoral té encomanada l'emissió d'informes i l'autorització d'obres, instal·lacions i activitats a la zona de servitud de protecció prevista per la Llei 22/1988, de 23 de juliol, de costes, en els sòls urbans i urbanitzables o categories equivalents. També exerceix la funció inspectora i de la potestat sancionadora en el mateix àmbit. La competència l'exerceix el Conseller Executiu. En aquest apartat trobareu tot allò necessari per a la sol·licitud de les esmentades autoritzacions.


 

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es