Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Ordenació del Territori

tornar Imprimir

On som i com contactar?

av. d'Espanya, 49, 4a planta
07800 Eivissa
tel. 971 19 55 43
territori@conselldeivissa.es

La secció d'Ordenació del Territori té encomanades distintes funcions relatives a la planificació del territori pitiús. En destaquen l'elaboració i la gestió del Pla Territorial Insular d'Eivissa (PTI). En aquest apartat podreu consultar el contengut del PTI: memòria, normativa i cartografia, l'avaluació ambiental estratègica i els informes tècnic i jurídic i, a més, les instruccions tècniques que aprovi la CIOTUPHA per a la seua aplicació.


 

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es