Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

I Pla d'Igualtat d'Oportunitats del Consell Insular d'Eivissa per als anys 2010-2013

tornar Imprimir

La llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat efectiva de dones i homes, estableix al seu article 45, la obligatorietat de les empreses amb més de 250 treballadors i treballadores d'elaborar un Pla d' Igualtat, amb un abast i contingut determinat.
El Consell ha assolit el compromís de portar a terme la redacció d'aquest I Pla d'Igualtat d'Oportunitats en compliment de l' esmentada llei, la qual estableix al seu títol preliminar que "les dones i els homes són iguals en dignitat humana, i iguals en drets i deures".
Però, el Pla, no només obeeix a un mandat legal, sinó que parteix del compromís d'avenç i de progrés social per a la nostra illa.
Una societat que, als darrers anys, ha sabut assolir i transmetre uns nivells de progrés econòmic i educatiu acceptable i que ara afronta el repte de definir l'avenç social que volem transmetre a dones i homes de les generacions que ens succeeixin.
Es tracta d'un Pla realista, amb uns objectius clars i assumibles. El nostre compromís és real, entenem la igualtat com la via per tenir una millor qualitat de vida i una millor comprensió de que les desigualtats separen.
Aquest primer Pla és el primer pas cap a aquella societat que no és futur, sinó una realitat necessària per a aconseguir la plena satisfacció en tots els àmbits de la vida de la nostra ciutadania.


 

Descargar archivo

I Pla d'Igualtat d'Oportunitats 2010-2013
Tipus d'arxiu: PDF | Grandària: 740 KB

et pot interessar...

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es