Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Centre d'exàmens de conduir

tornar Imprimir

Centro exámenes conducir - Pista1

El Consell Insular d'Eivissa és titular del Centre d'Exàmens de Conduir (CEX) situat a la Finca de Can Guasch, ctra. de Sant Llorenç (per Santa Gertrudis) km 1, CP 07814, a la localitat de Santa Gertrudis de Fruitera.

Les instal·lacions del centre són gestionades per la Secció d'Indústria del Consell Insular d'Eivissa.

Aquest centre és un recinte que disposa d'una pista exterior asfaltada per a la realització de pràctiques i proves de conducció i una pista exterior asfaltada per a l'educació viària.

Aquest centre és un recinte que disposa d'una pista exterior asfaltada per a la realització de pràctiques i proves de conducció i una pista exterior asfaltada per a l'educació viària. A més té una zona de bar autoservei i dues aules polivalents.

Les activitats que es realitzen al CEX principalment són les següents:

PRÀCTIQUES DE CONDUCCIÓ I EXÀMENS DE CONDUIR

Es realitzen pràctiques de conducció a les pistes de conduir per part de les autoescoles, així com exàmens de conduir de l'Oficina Local de Trànsit.

Per a poder realitzar els exàmens de conducció a les pistes del centre, prèviament s'ha d'abonar la taxa, que emet la Secció d'Indústria, d'acord amb l'establert a l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial de les aules i les pistes del centre d'examen de conduir (BOIB núm. 173 de 22 de novembre de 2012).

EDUCACIÓ VIÀRIA

Al Parc Infantil de Trànsit es realitza educació viària entre els escolars d'Eivissa, com a recurs didàctic de suport en el procés d'aprenentatge de les normes reguladores de trànsit i de la responsabilitat de les persones usuàries de la via pública. Les classes pràctiques es realitzen amb la utilització de karts i bicicletes en un circuit que disposa de semàfors i senyals de trànsit cedides per la DGT.
El Parc Infantil de Trànsit té un Reglament d'ús i funcionament i és coordinat per la Secció de Joventut del Consell Insular d'Eivissa.

ÚS PRIVATIU INSTAL·LACIONS

Qualsevol persona física o jurídica, pot fer un ús privatiu de les diferents instal·lacions de conformitat amb el que estableix l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de les aules i les pistes del Centre d'Exàmens de Conduir del CIE a Santa Gertrudis (finca Can Guasch) (BOIB núm. 173 de 22 de novembre de 2012).

Per a poder fer ús d'aquestes instal·lacions s'ha de dirigir una sol·licitud dirigida a la Secció d'Indústria, indicant el motiu del ús de les instal·lacions, la data en la que es vol emprar les instal·lacions, l'espai sol·licitat (pista o aula) i pagar la taxa indicada a la Ordenança fiscal anterior.

Aquest ús privatiu de les instal·lacions, comporta l'abonament de la taxa corresponent, establerta a l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial de les aules i les pistes del Centre d'Exàmens de Conduir (BOIB núm. 173 de 22 de novembre de 2012).

CONTACTE:

Secció d'Indústria
av. d'Espanya 49, 2a planta
07800 Eivissa
Tel.: 971195915/17
e-mail: dep.industria@conselldeivissa.es


 

Imatges

Centro exámenes conducir - Aula1 Centro exámenes conducir - Aula2 Centro exámenes conducir - Cafeteria Centro exámenes conducir - Ed.vial
© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es