Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Oficina de Programació i cooperació econòmica

tornar Imprimir

Foto Oficina de Programació i cooperació econòmica

On som i com contactar-hi ?

av. d'Espanya 49, 2a planta
07800 Eivissa  (Illes Balears)
tel. 971 19 59 00 · fax 971 19 59 15
economia@conselldeivissa.es  

Què és?

Les funcions de l'Oficina de Programació i Cooperació Econòmica comprenen:

  • La cooperació econòmica local i l'orientació general dels criteris i sistemes que s'estableixin per a concertar i conveniar econòmicament els serveis públics.
  • L'elaboració de la proposta de convocatòria, gestió, seguiment i avaluació del Pla Interadministratiu de Cooperació i Concertació Local així com de les diferents fonts de finançament associats.
  • L'ordenació, estructuració, sistematització i coordinació de tota l'activitat i operacions estadístiques assignades als Consells Insulars. 
  •  La gestió, seguiment i control dels projectes cofinançats en el marc del programa operatiu FC-feder.
  • La coordinació i engegada de les actuacions necessàries per a reduir la morositat existent en les administracions públiques a fi de reduir els períodes mitjos de pagament.
  • La coordinació, participació i negociació del traspàs de competències als Consells Insulars.
  • La coordinació i seguiment del finançament de les transferències de funcions, encomanes i serveis de l'Estat, la Comunitat Autònoma i el Consell de Formentera, així com la renovació del sistema de finançament de Consells

 

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es