Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Oferta d'activitats

tornar Imprimir

Taula Educació Ambiental  

El Consell Insular d'Eivissa ofereix actualment 6 activitats amb monitor: visita a una Deixalleria, visita a l'Estació de Transferència de residus d'Eivissa, el taller la deixalleria mòbil al meu centre, un taller del reciclatge i dos contes adaptats als més petits: el Conte d'en Pepet i el Conte de la Fada Màgica.

Totes elles s'han de sol·licitar emplenant la sol·licitud que hi ha al final de la pàgina i presentant-la per registre d'entrada.

1.  VISITA UNA DEIXALLERIA 

En què consisteix l'activitat? 

Es tracta d'una visita dirigida pel monitor designat pel Consell Insular d'Eivissa, amb una xerrada oberta a les qüestions dels visitants per tal d'aclarir qualsevol dubte.

 Els continguts de la xerrada són:

- Què és una deixalleria
- Qui gestiona les deixalleries i a qui donen servei
- Quins materials s'accepten a les deixalleries
- Què és la recollida selectiva
- Quin és el destí dels materials
- Quins beneficis implica el reciclatge, així com alguns exemples
- Normes i funcionament de les deixalleries 

Què és una deixalleria? 

Una deixalleria és un espai pensat perquè els habitants hi puguin portar tots els residus que generen a ca seua. 

Quina durada té l'activitat? 

AccióTemps
1. Presentació del monitor i de l'activitat5 minuts
2. Explicació general abans d'entrar a la deixalleria10 minuts
3. Itinerari per la deixalleria30 minuts
4. Reflexió final, preguntes5 minuts
Temps total50 minuts

Qui pot realitzar l'activitat? 

Qualsevol col·lectiu o centre educatiu; aquesta activitat s'adreça tant a adults com a primària i secundària.

En el moment de la visita, els qui la realitzen, l'educador del Consell i el personal de la instal·lació firmaran el protocol de responsabilitat. S'haurà d'emplenar amb el nom i el DNI de tots els participants, excepte en el cas de centres educatius, en els quals serà suficient el nom i el DNI del responsable del grup. Tots els documents estan penjats a la pàgina web del Consell.

S'ha de tenir en compte que, per motius de seguretat, no poden accedir a les instal·lacions menors de 6 anys, i que les visites estan restringides a un màxim de 30 persones per grup. Es pot visitar qualsevol de les 6 deixalleries.


2. VISITA L'ESTACIÓ DE TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE RECOLLIDA SELECTIVA

En què consisteix l'activitat?

Es tracta d'una visita dirigida pel monitor designat pel Consell Insular d'Eivissa, amb una xerrada oberta a les qüestions dels visitants.

Els continguts de la xerrada són:
- Què és una estació de transferència
- Qui gestiona la planta i a qui dóna servei
- Quins materials s'accepten a l'Estació de Transferència d'Eivissa
- Què és la recollida selectiva
- Quin és el destí dels materials
- Quins beneficis implica el reciclatge, així com alguns exemples
- Conceptes de valoritzar i reciclar
- Correcta separació dels residus de recollida selectiva

Què és l'Estació de Transferència?

És una instal·lació on es descarreguen i emmagatzemen els residus (en el nostre cas, residus de recollida selectiva) per poder posteriorment transportar-los als llocs on es reciclaran.

Quina durada té l'activitat?

AccióTemps
1. Presentació del monitor i de l'activitat5 minuts
2. Explicació general abans d'entrar a l'Estació de Transferència10 minuts
3. Itinerari per les 3 àrees de tractament30 minuts
4. Reflexió final, preguntes5 minuts
Temps total50 minuts

Qui pot realitzar l'activitat?

Qualsevol col·lectiu o centre educatiu; aquesta activitat s'adreça tant a adults com a primària i secundària.

En el moment de la visita es firmarà el protocol de responsabilitat per part dels que realitzen la visita, de l'educador del Consell i del personal de la instal·lació. S'haurà d'emplenar amb el nom i DNI de tots els participants excepte en el cas de centres educatius, en els quals serà suficient el nom i DNI del responsable del grup. Tots els documents es troben al final de la pàgina.

Cal tenir en compte que, per motius de seguretat, no poden accedir a les instal·lacions menors de 8 anys, i que les visites estan restringides als mesos d'octubre a abril i a un màxim de 30 persones per grup, i a qualsevol dia a partir de les 12:30. Per a altres horaris, posau-vos en contacte amb el Departament de Medi Ambient.


3. TALLER DEL RECICLATGE

En què consisteix l'activitat?

Un monitor designat pel Consell Insular d'Eivissa imparteix un taller al centre educatiu. L'objectiu d'aquest taller és informar l'alumnat de la recollida selectiva d'envasos a l'illa d'Eivissa, donant a conèixer el cicle del reciclatge i incidint en els beneficis que implica, sense oblidar la necessitat de reduir el consum d'envasos i fer-ne un bon ús.

Els continguts de la xerrada són:
- Què és la recollida selectiva
- Quin és el cicle dels envasos
- Quins beneficis implica el reciclatge; alguns exemples
- Conceptes de valoritzar i reciclar
- Correcta separació dels residus de recollida selectiva

Quina durada té l'activitat?

El taller s'ajusta a la durada d'una hora lectiva (50 - 55 minuts).

Qui pot realitzar l'activitat?

Aquest taller pot adreçar-se a tots els nivells de primària i de secundària. Així mateix, si a algun col·lectiu li interessa, també el pot sol·licitar.


4. LA DEIXALLERIA MÒBIL AL MEU CENTRE

En què consisteix l'activitat?

El taller consisteix en dues parts:
a) Una primera part teòrica a l'aula, en què el monitor visita l'aula i du a terme una introducció a la gestió dels residus a l'illa d'Eivissa i en la qual s'introdueix el concepte de deixalleria i els residus que s'hi gestionen.
b) Una segona part pràctica fora de l'aula però al centre. La deixalleria mòbil es portarà al mateix centre i amb ajuda dels residus que han portat els alumnes es realitzarà una visita al camió per tal de dipositar-los al contenidor adequat. El monitor anirà explicant què es fa de cada residu i per què és important dur-lo a la deixalleria.

Els continguts de la part teòrica són:

- Què és la recollida selectiva.
- Quin és el cicle dels envasos.
- Quins beneficis implica el reciclatge; alguns exemples.
- Conceptes de valoritzar i reciclar.
- Correcta separació dels residus de recollida selectiva.
- Altres residus especials.
- Introducció a les deixalleries.

Els continguts de la part pràctica són:
- Com és una deixalleria mòbil.
- On les podem trobar.
- Quins materials s'accepten a les deixalleries mòbils.
- Què es fa amb els residus.
- Quins beneficis implica el reciclatge, així com alguns exemples.
- Normes i funcionament de les deixalleries.

Quina durada té l'activitat?

El taller dura 1 hora i 30 minuts (aproximadament 45 minuts cada part).

Qui pot realitzar l'activitat?

Aquest taller pot adreçar-se a tots els nivells de primària i de secundària. 


5. CONTE D'EN PEPET

En què consisteix l'activitat?

És la història d'un contenidor gris que es diu Pepet que té mal de panxa perquè ha menjat molt; el seus amics contenidors estan empipats amb ell perquè ells no han menjat res. El metge li diagnostica un empatx i els alumnes ajuden en Pepet i els seus amics a curar-lo reciclant el residus que s'havia menjat. 

Els continguts del conte són:

- Problemàtica de mesclar els diferents tipus de residus.
- Colors dels contenidors de recollida selectiva.
- Tipus de residus domèstics.
- Correcta separació dels residus en contenidors de recollida selectiva.
- Ús de les deixalleries (en funció del nivell).

Quina durada té l'activitat?

El taller té una durada aproximada de 40-45 minuts.

Acció

Temps

1. Presentació del monitor i de l'activitat

5 minuts

2. Conte dels residus

15 minuts

3. Dinàmica amb els alumnes

15-20 minuts

4. Conclusions i reflexions finals

5 minuts

Temps total

40-45 minuts

Qui pot realitzar l'activitat?

Aquest taller pot adreçar-se a tots els nivells d'infantil (p3, p4 i p5) i 1r i 2n de primària. 


6. CONTE DE LA FADA MÀGICA

En què consisteix l'activitat?

En un cubell negre hi ha un grup de residus, alguns dels quals provenen de material reciclat; aquestos els conten als nous que al cubell negre no tendran una nova vida i si van als contenidors de colors, sí. Així que demanen auxili i una fada màgica els ajuda a arribar als contenidors de reciclatge per tornar a tenir una nova vida. 

Els continguts del conte són:

- Problemàtica de mesclar els diferents tipus de residus.
- Colors dels contenidors de recollida selectiva.
- Tipus de residus domèstics.
- Correcta separació dels residus en contenidors de recollida selectiva.
- Ús de les deixalleries (en funció del nivell).

Quina durada té l'activitat?

El taller té una durada aproximada de 40-45 minuts.

Acció

Temps

1. Presentació del monitor i de l'activitat

5 minuts

2. Conte dels residus

15 minuts

3. Dinàmica amb els alumnes

15-20 minuts

4. Conclusions i reflexions finals

5 minuts

Temps total

40-45 minuts

Qui pot realitzar l'activitat?

Aquest taller pot adreçar-se a tots els nivells d'infantil (p3, p4 i p5) i 1r i 2n de primària. 


7. MATERIAL ADDICIONAL

7.1. Guia del professorat: és una eina per als professors i professores que vulguin introduir als temaris escolars aspectes d'educació ambiental. Els continguts se centren, bàsicament, en el consum d'energia i la generació de residus. Hi trobareu activitats, tallers i materials web als quals s'hi pot accedir mitjançant enllaços.
Podeu accedir a l'eina clicant a Guia del Professorat.

7.2. Vídeos de la gestió dels residus a Eivissa:

01 Reduir: https://vimeo.com/193330257

02 Reutilitzar: https://vimeo.com/193330429

03 Reciclar: https://vimeo.com/193330727

04 Residus perillosos: https://vimeo.com/193331502

05 Residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE): https://vimeo.com/195759377

06 Residus voluminosos: https://vimeo.com/193669640

07 Deixalleries: https://vimeo.com/195759513

Cada cosa al seu lloc (tots els vídeos junts): https://vimeo.com/196857526


7.3. Guia de la gestió dels residus


La guia en pdf la podeu descarregar aquí: guia per reciclar correctament.


MÉS INFORMACIÓ


Per a qualsevol informació addicional, podeu posar-vos en contacte al correu electrònic mediambient@conselldeivissa.es o bé al telèfon 971 19 55 00.


 

Descargar archivo

Sol·licitud Activitats (editable)
Tipus d'arxiu: PDF | Grandària: 103 KB


Continguts relacionats

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es