Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Biodiversitat

tornar Imprimir

biodiversitat  


En matèria de biodiversitat, el Consell ha realitzat les següents actuacions:


Moscards

Anualment es realitza una campanya de control biològic dels moscards, entre els mesos de març i octubre.
El tractament és de forma majoritària biològic, especialment pel que fa referència al Parc de ses Salines, ja que en funció de la normativa redactada al PRUG de l'espai protegit, únicament es poden aplicar productes fitosanitaris de tipus A.

Aquest tipus de metodologia de control se centra en l'actuació sobre la població larvària per tal d'evitar que completi el seu desenvolupament a adult, mitjançant un tractament larvicida amb l'aplicació, a les aigües de proliferació de moscards, del bacteri Bacillus thuringensis, patogen únicament amb les larves de moscards hematòfags (xucladors de sang). Això vol dir que el tractament és molt selectiu, ja que no afecta altres organismes.

A les zones d'aplicació del control biològic de moscards s'estableixen tant limitacions temporals com espacials, de manera que a determinades zones no es podrà realitzar el tractament a períodes determinats per tal d'evitar incidències negatives sobre altres poblacions de fauna (per exemple en èpoques de cria a determinades zones humides com sectors de ses Feixes i dels estanys de ses Salines).

També es va realitzar un control sobre adults quan es varen donar casos de grans explosions d'adults amb incidència directa a nuclis urbans, especialment als nuclis de ses Feixes i a la rodalia de Platja d'en Bossa, fora dels límits del Parc Natural de ses Salines.


Ratapinyades

El Consell Insular d'Eivissa ha elaborat un tríptic i un pòster informatius sobre les ratapinyades que hi ha a l'illa d'Eivissa, amb fotografies i consells pràctics per ajudar a la seua protecció.

Es poden consultar a 'Documents'.


 

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es