Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Servei de Pesca

tornar Imprimir

Foto servei de pesca

On som i com contactar-hi?

av. d'Espanya, 49, 3ªplanta
07800 Eivissa
tel. 971 19 54 83
agricultura@conselldeivissa.es

Què és?

Les reserves marines són una eina de gestió pesquera i van dirigides a protegir els recursos marins vius, conjugant la preservació de la biodiversitat amb l'explotació sostenible de les espècies i els ecosistemes.
Durant els darrers anys, s'han creat reserves marines en nombrosos punts de les costes mediterrànies i l'estudi de l'evolució de les seves poblacions de peixos i invertebrats ha demostrat el que científicament ja es coneix com "efecte reserva": a l'interior de les reserves hi ha més espècies que a fora, el nombre d'individus és superior i són més grossos. Hi ha indicis que apunten que les reserves exporten peixos cap als seus voltants, tant en forma d'ous i larves com adults que realitzen moviments amplis.

Es Freus d'Eivissa i Formentera constitueixen una àrea de gran valor biològic i pesquer. A la zona hi ha grans extensions cobertes per praderies de fanerògames, que són àrees d'elevada producció biològica i d'alevins d'espècies d'interès comercial, així com alguns ecosistemes amb singularitats notables, com les colònies de Cladocora caespitosa . Per una altra banda, aquestes àrees mantenen una important flota pesquera d'arts menors amb base a Formentera i Eivissa, la qual explota les poblacions de peixos i invertebrats. Tot aquest conjunt de recursos marins i activitat pesquera s´ha de preservar i la millor forma de fer-ho era la creació d'una reserva marina que assegurés una conservació i explotació sostenibles dels recursos.

És per això que el 28 de maig de 1999, el Govern de les Illes Balears establí la Reserva Marina des Freus d'Eivissa i Formentera. Dins aquesta superfície hi ha tres figures de protecció diferents: la reserva integral, als voltants de l'illa de s'Espardell, l'àrea de reserva o d'esmorteïment d'impactes i la zona de veda temporal per a la pesca recreativa.
Així mateix s'ha creat una comissió amb funcions d'assessorament i de participació pública, formada per representants dels col·lectius i institucions relacionades amb la reserva.

Telèfons d´interès:


Direcció General de Pesca: tel. 97117 61 04
Consell Insular d´Eivissa: tel. 971 19 59 00
Consell Insular de Formentera: tel. 971 32 10 87
Reserva Natural de ses Salines: tel. 971 30 25 61
Confraria de Pescadors d´Eivissa: tel. 971 31 32 63
Confraria de Pescadors de Formentera: tel. 971 32 25 31
Salvament i Seguretat Marítima: tel. 900 20 22 02
Guàrdia Civil de Formentera: tel. 971 32 20 22
Guàrdia Civil de la Mar: tel. 971 46 51 12
Centre Meteorològic: tel. 971 40 58 14 / 906 36 53 07 / 906 36 53 70


 

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es