Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Cèdules d'habitabilitat

tornar Imprimir

On som i com contactar-hi?

Av. d'Espanya, 49 , 4a planta
07800 Eivissa
tel. 971 19 55 49
habitabilitat@conselldeivissa.es

Horari d'atenció al públic:
de dilluns a divendres: de 10:00 h a 13:00 h

Cèdula d'habitabilitat de primera ocupació

És procedent quan s'han efectuat obres de nova planta o d'ampliació així com altres que afecten a la distribució en un 60 % de la superfície útil, sigui modificant-la o sigui reconstruint-la, així com quan es produeix un canvi d'ús, d'acord amb les condicions que en cada cas s'estableix a l'article 4 del Decret 145/1997, de 21 de novembre.

Cèdula d'habitabilitat de renovació

És procedent quan es disposa de cèdula caducada i de la qual se sol·licita la renovació, sense donar-se cap de les circumstàncies assenyalades en el cas de cèdules de primera ocupació.

Cèdula d'habitabilitat de carència

És procedent en el cas d'obres finalitzades amb anterioritat a l'1 de març de 1987 i que no disposen de qualsevol altre tipus de cèdula.

Sol·licitud d'un duplicat de cèdula

És procedent quan la cèdula d'habitabilitat no és caducada i se'n sol·licita un duplicat.

Normativa:

Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions d'amidament, d'higiene i d'instal lacions per al disseny i l'habitabilitat d'habitatges així com l'expedició de cèdules d'habitabilitat.

Decret 20/2007, de 23 de març, pel qual es modifica el Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions de dimensionament, d'higiene i d'instal·lacions per al disseny i l'habitabilitat d'habitatges, així com l'expedició de cèdules d'habitabilitat.

Correcció d'una errada tipogràfica en el Decret 20/2007, de 23 de març pel qual es modifica el Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions de dimensionament, d'higiene i d'instal·lacions per al disseny i l'habitabilitat d'habitatges, així com l'expedició de cèdules d'habitabilitat.

Article 24.1.b del Reial Decret-llei 8/2011, d'1 de juliol, de mesures de suport als deutors hipotecaris, de control de la despesa pública i cancel·lació de deutes amb empreses i autònoms contrets per les entitats locals, de foment de l'activitat empresarial i impuls de la rehabilitació i de simplificació administrativa.


 

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es