Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Servei de Patrimoni

tornar Imprimir

Foto Sénia de s'Hort de Can Rota Pi

On som i com contactar-hi?

av. de Espanya, 49, 2ª planta
07800 Eivissa
tel. 971 19 54 54
patrimoni@conselldeivissa.es

Què es?

El Consell d'Eivissa va rebre les competències en matèria de Patrimoni i l'any 1995. Les esmentades competències abasten la protecció, la conservació, l'enriquiment, el foment, la investigació i la difusió del patrimoni històric de l'illa d'Eivissa, perquè pugui ser gaudit pels ciutadans i pugui ser transmès en les millors condicions a les generacions futures. Per patrimoni històric d'Eivissa s'entenen tots aquells béns i valors de la cultura, en qualsevol de les seues manifestacions, que revelen un interès històric, artístic, arquitectònic arqueològic, historicoindustrial, paleontològic, etnològic, antropològic, bibliogràfic, documental, social, científic i tècnic per a Eivissa.

En el seu vessant arqueològic, les principals funcions desenvolupades des del Consell Insular són:

  • Coordinació institucional i administrativa de les diverses excavacions que es realitzen a l'illa d'Eivissa.
  • Estudi tècnic i aprovació, si s'escau, d'expedients que han de ser tractats per la Comissió del Patrimoni Històric d'Eivissa i que comporten temes d'intervenció arqueològica.
  • Realització de tasques d'investigació, restauració, protecció i divulgació dels monuments arqueològics de l'illa d'Eivissa.
  • Ajudes a diversos projectes, d'iniciativa privada o d'altres institucions, de caire arqueològic.
  • Edicions de treballs científics sobre aquesta matèria, sobretot mitjançant la sèrie monogràfica 'Quaderns d'Arqueologia Pitiüsa', iniciada l'any 1994 i de la qual ja han estat publicats vuit volums.

 

Enllaços addicionals

et pot interessar...

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es