Consell Insular d'Eivissa

www.conselldeivissa.es

Pressupost 2012

tornar Imprimir

Portada pressupostos 2012

Pressupost 2012 del Consell Insular d'Eivissa

El pressupost consta de una sèrie de documents que s'adjunten i que responen a la següent estructura:

 1. Memòria explicativa
 2. Liquidació del Pressupost de l'exercici 2010
 3. Avanç de la liquidació del pressupost de l'exercici 2011
 4. Annex de personal
 5. Annex de les inversions a realitzar a l'exercici
 6. Pressupost d'ingressos i despeses
 7. Bases d'execució del pressupost
 8. Informe econòmic financer
 9. Pressupost Patronat Escola de Turisme
 10. Pressupost FECOEF
 11. Informe de estabilitat pressupostaria i fiscalització.
 12. Proposta d'aprovació al Ple.

També s'inclou una presentació que esquematitza les principals fites d'aquest pressupost.


 

Descargar archivo

Presentació pressupostos 2012 CIE
Tipus d'arxiu: PDF | Grandària: 1,02MB

et pot interessar...

Proposam

© Consell d'Eivissa
av. d'Espanya 49 . 07800 Eivissa - Illes Balears (Espanya) Telèfon: 971 19 59 00 · oac@conselldeivissa.es